video hot

Công nghệ 4.0 vào đến nhà máy gạch tại Bắc Giang

15:15 10/10/2018

Vietq.vn - Một nhà máy gạch ở Bắc Giang áp dụng cánh tay robot bốc xếp, chia gạch tự động thay thế 30 nhân công.

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang