Công ty cổ phần Vật tư–TKV áp dụng thành công HTQL chất lượng ISO 9001:2015

authorHuy Hùng 06:08 04/06/2017

(VietQ.vn) - Công ty cổ phần Vật tư–TKV (MTS) là một trong số không nhiều đơn vị áp dụng sớm và thành công Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Cụ thể, thực hiện kế hoạch triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 tại Công ty. Từ cuối năm 2015, MST đã triển khai và đào tạo nhận thức chung về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn công ty.

MTS đã luôn nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao sự hoàn thiện trong công tác quản lý sản xuất, kinh doanh

Hầu hết, đội ngũ cán bộ, công nhiên viên đều hiểu rõ sự phát triển của các mô hình chất lượng, các nguyên tắc căn bản của quản lý chất lượng, tổng quan về các yêu cầu của điều khoản tiêu chuẩn ISO 9001:2015….

Sau khi triển khai, MTS đã luôn nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao sự hoàn thiện trong công tác quản lý sản xuất, kinh doanh. Công ty đã kiện toàn công tác quản lý, hoạt động sản xuất và kinh doanh theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Mới đây đơn vị này cũng đã cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Đại diện Ban lãnh đạo công ty cho biết, MTS sắp tới sẽ tiếp tục chuẩn hóa, áp dụng đến toàn bộ các quy trình công tác quản lý, sản xuất của Công ty. Vì vậy cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để duy trì và phát triển hệ thống quản lý chất lượng.

Được biết, năm 2016, Công ty tận dụng được những thuận lợi, khắc phục khó khăn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu: với doanh thu đạt 3.215 tỷ đồng (105% KH), lợi nhuận trước thuế: 33,1 tỷ đồng (112% KH), trả cổ tức 7%/năm. Góp phần giữ ổn định sản xuất, việc làm, thu nhập của người lao động và đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp với các cổ đông.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang