CTCP An Khởi Phát: Áp dụng KPI đem lại hiệu quả kinh doanh cao

author 16:16 18/06/2019

(VietQ.vn) - CTCP An Khởi Phát nhấn mạnh việc triển khai hệ thống chỉ tiêu KPI mang lại những tác động tích cực, góp phần tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, hoạch định kế hoạch và chiến lược trong ngắn hạn, dài hạn đối với công ty.

CTCP An Khởi Phát thành lập năm 2016, hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần trong các lĩnh vực: Thiết kế và lập dự toán các công trình Dân dụng & Công nghiệp; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Tư vấn thủ tục đầu tư; Đầu tư – kinh doanh bất động sản.

Để hoạt động ổn định trong lĩnh vực tư vấn thiết kế thi công, CTCP An Khởi Phát đã triển khai áp dụng công cụ KPI, đem lại nhiều hiệu quả trong hoạt động. Cụ thể, sau quý I/2019, số lượng hợp đồng tăng thêm 25%, doanh thu tăng thêm 26,8%, lợi nhuận trước thuế tăng 57%.

Cơ cấu tổ chức của công ty được xây dựng đơn giản và tinh gọn. Cùng với lợi thế người đi sau trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng, công ty dễ dàng thay đổi, đáp ứng yêu cầu của thị trường và tình hình phát triển của ngành.

Bên cạnh đó, để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh cũng như hoạch định một chiến lược phát triển hiệu quả, CTCP An Khởi Phát đã áp dụng phân tích SWOT, mô hình 5S và từ đó đề xuất, triển khai hệ thống KPI đối với bộ phận Tư vấn thiết kế của công ty.

Sau khi sử dụng mô hình 5S áp lực cạnh tranh của Michael Porter để xác định rõ cơ hội và thách thức doanh nghiệp cần áp dụng việc phân tích SWOT nhằm đưa ra các giải pháp và hình thành lựa chọn mục tiêu chính để xây dựng chiến lược.

Triển khai hệ thống chỉ tiêu KPI mang lại những tác động tích cực cho doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Kết hợp với bản đồ chiến lược và dòng chảy chức năng, nhóm phân tích đã hệ thống được bộ tiêu chí KPIs cấp công ty và tiếp tục thực hiện việc phân tích chức năng nhiệm vụ để đưa ra các mục tiêu theo chức năng nhiệm vụ và hình thành lên KPI theo chức năng nhiệm vụ (KPIf) cho bộ phận Tư vấn thiết kế.

Theo Công ty Cổ phần An Khởi Phát, việc triển khai và đánh giá theo hệ thống các tiêu chí này trước mắt giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hoạt động giai đoạn cuối năm 2018 với các mục tiêu cụ thể như: Củng cố kênh thông tin liên lạc, mở rộng tập khách hàng, gia tăng số lượng và giá trị hợp đồng,… Đây là những hoạt động cụ thể hóa cho các chiến lược phát triển trong ngắn hạn của công ty với mức độ tận dụng cơ hội, phát huy điểm mạnh.

Trong dài hạn, An Khởi Phát cho biết hệ thống KPI sẽ giúp cho tổ chức đang triển khai và sẽ triển khai hệ thống đánh giá hiệu suất, giúp các đơn vị giảm thời gian và công sức đi xây dựng mục tiêu và chỉ tiêu đo lường.

Trong giai đoạn 2018 – 2019, công ty tiếp tục hành động nhằm khắc phục điểm yếu, tận dụng các cơ hội để tạo bước ngoặt phát triển: thay đổi cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, đào tạo, tuyển dụng chuyên viên có trình độ trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, tiến hành các dự án có quy mô lớn… Đây là những công tác cần nhiều thời gian thực hiện hơn nhưng mang lại hiểu quả lâu dài, góp phần tạo lập sự phát triển bền vững.

Có thể thấy, việc triển khai hệ thống chỉ tiêu KPI mang lại những tác động tích cực, góp phần tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, hoạch định kế hoạch và chiến lược trong ngắn hạn, dài hạn đối với công ty.

Nguyễn Tiến Hoàng - Trần Hải Phú - Tô Thị Thùy Trang

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang