Cục Giám định tập trung kiểm soát chất lượng công trình xây dựng

author 18:16 20/12/2015

(VietQ.vn) - Trong năm 2015, Cục Giám định đã triển khai thực hiện được một khối lượng lớn các công việc, tập trung kiểm soát chất lượng công trình xây dựng.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Trong năm 2015, Cục Giám định đã triển khai thực hiện được một khối lượng lớn các công việc với nhiều hoạt động, chương trình, dự án và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời tập trung vào công tác kiểm soát chất lượng công trình xây dựng.

Cục Giám định chú trọng kiểm tra công tác nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước

Cục Giám định chú trọng kiểm tra công tác nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước

Theo đó, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã được tập trung chỉ đạo sát sao nhằm bổ sung, hoàn thiện hệ thống VBQPPL về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo hướng tăng cường vai trò kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chuyên môn về xây dựng trong quản lý chất lượng xây dựng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần giải quyết những bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và an toàn lao động.

Bên cạnh đó, Cục Giám định đã tiếp tục phối hợp với các địa phương, bộ, ngành tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn; tăng cường thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả đầu tư...

Cục đã tham mưu cho Bộ kịp thời giải quyết, xử lý một số sự cố lớn về chất lượng và an toàn xây dựng. Với vai trò là Cơ quan Thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, Cục đã thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức, điều phối các hoạt động của Hội đồng và Tổ Chuyên gia giúp việc Hội đồng. Các hoạt động kiểm tra, nghiệm thu của Hội đồng đã được tăng cường góp phần kiểm soát tốt chất lượng các công trình do Thủ tướng Chính phủ giao.

PGS.TS Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

PGS.TS Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Trong năm vừa qua, Cục Giám định vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích đóng góp trong quá trình xây dựng công trình Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới). Phát huy những kết quả đạt được, định hướng hoạt động của Cục Giám định trong năm 2016 là sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống VBQPPL về quản lý chất lượng công trình xây dựng, trình Bộ ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP để thống nhất trong triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Cục còn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, trong đó, chú trọng kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng; kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình... Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng, nhất là các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng và nhiệm vụ quản lý an toàn lao động; thực hiện nhiệm vụ giúp Bộ trưởng quản lý chất lượng các công trình do Bộ làm chủ đầu tư; Thực hiện các dự án, đề án, đề tài khoa học công nghệ, dự án sự nghiệp kinh tế trong lĩnh vực quản lý chất lượng... Đặc biệt, việc quan tâm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ quan trọng mà Cục Giám định luôn chú trọng.

Phan Huyền (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang