Cung cấp thông tin chuyên gia về Năng suất Chất lượng

author 11:15 06/06/2018

(VietQ.vn) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo về cung cấp thông tin chuyên gia về Năng suất Chất lượng.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Thực hiện công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu đội ngũ chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực năng suất chất lượng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - cơ quan thường trực của Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (được phê duyệt tại Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ) gửi tới các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Năng suất Chất lượng mẫu Phiếu cung cấp thông tin chuyên gia về Năng suất Chất lượng (kèm theo Công văn) gồm:

- Mẫu phiếu dành cho các chuyên gia tư vấn: Mẫu phiếu số 01.

- Mẫu phiếu dành cho các cá nhân đã được đào tạo trong Chương trình 712: Mấu phiếu số 02.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin vào Phiếu theo đối tượng trên và gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) địa chỉ: số 08 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, cầu Giấy, Hà Nội.

Phiếu cung cấp thông tin có thể download tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục TCĐCL (www.tcvn.gov.vn) hoặc Chuyên mục NSCL trên báo điện tử Vietq.vn.

Thông tin liên hệ: Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; điện thoại 043.7911620; email:vutochuccanbo@tcvn.gov.vn.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang