video hot

Cuộc đấu trí trên vùng biển nóng

09:15 17/05/2014

Vietq.vn - Trong khi phía Việt Nam chỉ dùng loa tuyên truyền về hành động sai trái của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, phía Trung Quốc lại dùng nhiều tàu hải giám và hải cảnh áp sát tàu cảnh sát biển Việt Nam, nhằm đâm va, uy hiếp.

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang