video hot

Đã có nhận diện thương hiệu khoai tây Đà Lạt

13:58 05/04/2019

Vietq.vn - Đề án "Nhận diện thương hiệu khoai tây Đà Lạt" vừa được ngành chức năng Lâm Đồng thực hiện thí điểm tại một số đơn vị doanh nghiệp. Có 9 đơn vị, doanh nghiệp được chọn tham gia chuỗi sản xuất, khoai tây có dán tem, nhãn và thùng đóng gói sản phẩm mang thương hiệu khoai tây Đà Lạt.

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang