Đà Nẵng: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa NCNS chất lượng hàng hóa

author 18:27 17/01/2016

(VietQ.vn) - Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020" đã được phê duyệt.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2799/QĐ-UBND về việc thực hiện Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020".

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, việc triển khai dự án sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Đà Nẵng tạo được bước chuyển biến về năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh, góp phần tăng trưởng kinh tế dựa trên cơ sở nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp.

 Đà Nẵng thực hiện chương trình năng suất chất lượng

Sử dụng đèn Led 6W cho máy may công nghiệp giảm sử dụng bóng đèn huỳnh quang, thực hiện Chương trình tiết kiệm năng lượng trong Công ty Dacotex

Sở Khoa học và Công nghệ được UBND thành phố giao nhiệm vụ quản lý dự án với sự tham gia của các cơ quan liên quan như Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế….

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc tất cả các ngành sản xuất của Đà Nẵng đều được tham gia Dự án nâng cao năng suất chất lượng khi đủ tiêu chí xét chọn như các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo luật định và ưu tiên chọn các doanh nghiệp có trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ, có chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn, có chương trình, đề án, kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư phát triển…

Trong đó ưu tiên các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn như dệt may, giày da, cơ khí, điện - điện tử, vật liệu xây dựng, sản xuất sắt thép, chế biên thủy sản, chế biến gỗ, các sản phẩm thuộc ngành thực phẩm, y dược, sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp phụ trợ.

Dự án sẽ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ các nội dung như: Xây dựng các mô hình điểm về năng suất chất lượng như triển khai cho các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000, OHSAS18000... Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ với các nội dung đánh giá công nghệ, kiểm toán năng lượng, lựa chọn doanh nghiệp đổi mới công nghệ … Đào tạo tập huấn tuyên truyền về năng suất, chất lượng.

Khi các doanh nghiệp tham gia Dự án sẽ được hỗ trợ từ 70 -100% kinh phí khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn hoặc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, xây dựng chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn, kiểm toán năng lượng, kinh phí tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia…

Đặc biệt Dự án sẽ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao đổi mới công nghệ, cải tiến công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng đến 50% giá trị dự án (tối đa không quá 500 triệu/ doanh nghiệp).

Dự án được thực hiện từ nay đến năm 2020. Riêng năm 2014, Dự án sẽ triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ quản lý cho 20 doanh nghiệp; Hỗ trợ 03 doanh nghiệp đạt được chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy; Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho 03 doanh nghiệp; Kiểm toán năng lượng cho 20 doanh nghiệp và  hỗ trợ 01 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia, đào tạo tập huấn …

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang