Đắc Nông: Triển khai các hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

author 11:18 14/09/2018

(VietQ.vn) - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông tiến hành các hoạt động đẩy mạnh giới thiệu, xét chọn vòng sơ tuyển các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Sự kiện: Chào mừng GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông, hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) được quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động GTCLQG và Thông tư số 07/2012/TT-BKHCN ngày 02/4/2012 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ tưởng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo các tiêu chí của giải thưởng chất lượng quốc gia và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ít nhất 3 năm.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường Quốc hội Phan Xuân Dũng trao Giải Vàng Chất lượng quốc gia cho DN.

 Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Phan Xuân Dũng trao Giải Vàng Chất lượng quốc gia cho DN.

Tham gia GTCLQG là một quá trình cải tiến toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng, là cơ hội để doanh nghiệp tự học hỏi, tự đánh giá một cách khách quan về hệ thống quản lý nói chung và hệ thống quản lý chất lượng nói riêng. Đồng thời doanh nghiệp sẽ nhận được bản đánh giá phản hồi từ Hội đồng tuyển chọn giải thưởng, trong đó có nêu rõ các điểm mạnh và những lĩnh vực cần cải tiến của doanh nghiệp. Từ đó giúp doanh nghiệp điều chỉnh các mối quan hệ trong hệ thống quản lý chất lượng, tìm ra những lĩnh vực cần cải tiến nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh của chính mình, có cơ hội chia sẻ sự thành công của mình thông qua hội thảo về chuyên đề Giải thưởng Chất lượng, khẳng định một mô hình quản lý hiệu quả để các doanh nghiệp khác có thể học tập kinh nghiệm.

   Để triển khai có hiệu quả hoạt động GTCLQG năm 2018 và nâng cao vị thế cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông cũng đã thông báo để các doanh nghiệp đăng ký. Hồ sơ tham gia GTCLQG năm 2018 đến hết ngày 31/5/2018.

Được biết, thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng GTCLQG gồm:

1. Thành phần Hồ sơ:

* Hồ sơ nộp tại Hội đồng sơ tuyển gồm:

- Đơn đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia theo quy định tại Mẫu số 19 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, 01 bản;

- Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp, 01 bản;

- Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của Giải thưởng chất lượng quốc gia, 01 bản;

- Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan, 01 bản;

- Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), 01 bản;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp) 01 bản;

- Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), 01 bản;

- Bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (nếu có), 01 bản.

 Số bộ hồ sơ: 01 bộ và 01 đĩa CD.

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm Hành chính công hoặc nộp trực tuyến theo địa chỉ: motcua.daknong.gov.vn.

- Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ, thực hiện chuyển hồ sơ cho Sở Khoa học và Công nghệ.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng sơ tuyển tiến hành:

- Đánh giá tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng quốc gia theo 02bước: Đánh giá hồ sơ vàđánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp.

- Lập danh sách, tờ trình đề xuất với Hội đồng quốc gia: Căn cứ vào kết quả đánh giá, hội đồng sơ tuyển lập và đề xuất với Hội đồng quốc gia danh sách các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia và tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bước 3. Trả kết quả

Sở Khoa học và Công nghệ chuyển kết quả thự hiện cho Trung tâm Hành chính công để trả cho tổ chức, doanh nghiệp.

Bản đăng ký và Hồ sơ tham gia GTCLQG năm 2018 liên hệ với:

 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đắk Nông.

Hồng Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang