Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp

authorThanh Uyên 17:42 29/08/2015

(VietQ.vn) - Trong 2 ngày 28 -29/8, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 với sự tham dự của 180 đại biểu, đại diện cho hơn 1.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020

 Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Nguyễn Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; đồng chí  Hoàng Văn Phong, Phái viên Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Chính sách KH&CN quốc gia dự Đại hội.

Năm năm qua, với vai trò là Bộ quản lý Nhà nước về KH&CN, Bộ KH&CN đã tập trung vào việc đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động KH&CN, nhằm đưa KH&CN thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng Đảng bộ KH&CN giai đoạn 2010- 2015 đã thu được nhiều kết quả về mọi mặt. Về công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về kH&CN với điểm nhấn là hai bộ luật quan trọng là Luật Đo lường và Luật KH&CN. 

Trong 2 ngày 28 -27/8, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Nguyễn Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN phát biểu chỉ đạo Đại hội


Toàn cảnh Đại hội

Về triển khai các chương trình, nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia và hoạt động KH&CN ở các Bộ ngành, địa phương được đẩy KH&CN mạnh, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đã gắn kết với yêu cầu của thực tiễn, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển KT-XH của đất mước.

Về phát triển tiềm lực KH&CN và phát triển thị trường, doanh nghiệp, các hoạt động dịch vụ KH&CN…được chú trọng. Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ được tăng cường. Bên cạnh đó, công tác về thông tin, thống kê, về hoạt động xây dựng và phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc được quan tâm và đã có nhiều khởi sắc. 

Hoạt động về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và đảm bảo an toàn bức xạ, hạt nhân phục vụ phát triển KT-XH được  đẩy mạnh, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai. Công tác hợp tác quốc tế, thanh tra, chống tham nhũng; Công tác thi đua-khen thưởng, đảm bảo quốc phòng an ninh cũng được Bộ KH&CN quan tâm thực hiện.

Về công tác xây dựng Đảng, giai đoạn 2010 -2015, tình hình KT-XH trong nước và tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống xã hội nhưng cacsp cấp trong toàn Đảng bộ đã chú trọng, quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng  của bộ, đảng viên, người lao động, tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng kịp thời. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện một cách thường xuyên, triệt để và có hiệu quả.

Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng Bộ mới nhiệm kỳ 2015-2020

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 là làm tốt công tác xây dựng đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Chiến lược phát triển KHCN giai đoạn 2011-2020 và thực thi Luật KHCN năm 2013, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động KHCN; hướng trọng tâm KHCN vào phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo chính sách khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, thân thiện môi trường. 

Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, trong giai đoạn tới Đảng bộ Bộ KH&CN phải tập trung chỉ đạo toàn bộ Đảng bộ, các Chi bộ làm sao thực hiện được nhiệm vụ chính trị của Bộ và của ngành KH&CN. Thiết thực hơn đó là chúng ta phải thực hiện thật tốt Nghị quyết số 20 –NQ/TW về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, phải tổ chức thực hiện tốt tinh thần của Luật KH&CN 2013, thực hiện tốt Chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2020, thực hiện tốt tất cả các văn bản Nghị định, Quyết định, Thông tư hướng dẫn cho Luật KH&CN.

Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020Ban chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt 

Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân tặng hoa cho các thành viên BCH Đảng bộ Bộ KH&CN đã hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015

Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã tổng kết, đánh giá kết quả đã đạt được trên tất cả các mặt công tác của giai đoạn 2010-2015, rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, về xây dựng đảng cho giai đoạn 2015-2020, nhằm xây dựng Đảng bộ Bộ KH&CN vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao phó. Đồng thời bầu ra ban chấp hành mới để thực hiện Nghị quyết của đại hội.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang