Đánh giá cơ sở an toàn của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

author 15:33 28/11/2014

(VietQ.vn) - Từ ngày 29/9/2014 đến 7/10/2014, theo lời mời của Bộ Khoa học và Công nghệ, Đoàn đánh giá pháp quy tích hợp của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IRRS 2014) đã đến và làm việc tại Việt Nam.

Sự kiện: Phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam

Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện các cơ sở hạ tầng cần thiết cho phát triển điện hạt nhân theo hướng dẫn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), bao gồm các cơ sở hạ tầng chung và các cơ sở hạ tầng an toàn.

Về cơ sở hạ tầng an toàn, IAEA đã đưa ra 20 yếu tố của cơ sở hạ tầng an toàn và 200 hành động cụ thể cho 3 giai đoạn triển khai dự án điện hạt nhân mà các quốc gia phải thực hiện để xây dựng và hoàn thiện các cơ sở hạ tầng an toàn. Giai đoạn 1 kết thúc khi quốc gia đưa ra chủ trương phát triển điện hạt nhân, giai đoạn 2 kết thúc khi quốc gia bắt đầu tổ chức đấu thầu xây dựng và giai đoạn 3 kết thúc khi quốc gia bắt đầu đưa tổ máy điện hạt nhân vào vận hành.

 

Đoàn đánh giá pháp quy tích hợp của IAEA làm việc tại Việt Nam

Đoàn đánh giá pháp quy tích hợp của IAEA làm việc tại Việt Nam.

Năm 2009, Đoàn đánh giá pháp quy tích hợp của IAEA đã tiến hành chuyến công tác đến Việt Nam để xem xét đánh giá hiện trạng của hạ tầng an toàn đã đáp ứng yêu cầu của quốc gia để đưa ra chủ trương phát triển điện hạt nhân. Đoàn đánh giá IRRS-2009 đã kết luận về cơ bản Việt Nam đã xây dựng được các hạ tầng an toàn bảo đảm có thể đưa ra chủ trương phát triển điện hạt nhân khi Quốc hội quyết định ngày 25/11/2009. Tuy nhiên, Đoàn IRRS-2009 cũng khuyến cáo nhiều vấn đề cho Việt Nam cần phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện.

Sau 5 năm tích cực xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng an toàn theo hướng dẫn của IAEA phục vụ lộ trình triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong việc thực hiện các khuyến cáo của Đoàn IRRS-2009, nhưng cũng còn nhiều tồn tại, bất cập so với hướng dẫn của IAEA. Để giúp Ban chỉ đạo Nhà nước kịp thời chỉ đạo việc xây dựng các cơ sở hạ tầng an toàn cần thiết cho phát triển điện hạt nhân, Bộ KH&CN đã mời Đoàn đánh giá pháp quy tích hợp năm 2014 của IAEA vào Việt Nam làm việc với các cơ quan có liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng an toàn đáp ứng các yêu cầu của giai đoạn 2 của dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Đoàn IRRS 2014 đến Việt Nam lần này bao gồm các chuyên gia của IAEA, chuyên gia đến từ cơ quan pháp quy của Pháp, Slovenia, Hoa Kỳ, Canada, Các tiểu vương quốc Ả rập thông nhất (UAE) và Pakistan. Tham dự về phía Việt Nam có Lãnh đạo và trưởng các đơn vị của Cục ATBXHN và đại diện của Bộ KH&CN, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Hương Giang

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang