Đánh giá đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp

author 06:58 20/09/2014

Đổi mới công nghệ thật sự trở thành yếu tố có tính chất quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Sự đổi mới liên tục về công nghệ trong các lĩnh vực, các ngành kinh tế đã trở thành yếu tố then chốt để duy trì sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Văn Tùng cho biết như trên tại hội thảo “Phương pháp đánh giá đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp” được tổ chức sáng 19/9 tại Hà Nội do Bộ KH&CN cùng với Hội đồng Chính sách KH&CN quốc gia tổ chức.

Hội thảo do GS. Hoàng Văn Phong - Chủ tịch Hội đồng chính sách KH&CN quốc gia và đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN chủ trì với sự tham dự của gần 100 đại biểu là cán bộ quản lý xây dựng chiến lược, chính sách KH&CN của một số Bộ, ngành, Viện, trường, các nhà khoa học, chuyên gia và tổ chức liên quan đến lĩnh vực công nghệ, đánh giá công nghệ, hoạt động thống kê, điều tra, khảo sát.

Đánh giá đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp

Đổi mới công nghệ thật sự trở thành yếu tố có tính chất quyết định đến sự phát triển của DN. Ảnh minh họa

Hội thảo đã tập trung giới thiệu các thông tin, kinh nghiệm về điều tra, thống kê, phương pháp đánh giá đổi mới công nghệ theo kinh nghiệm của quốc tế và ở Việt Nam tới nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu thuộc các cơ quan đơn vị trong và ngoài Bộ; Kinh nghiệm xây dựng các chỉ tiêu và đánh giá hoạt động liên quan đến đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp từ một số dự án hợp tác với nước ngoài; hoạt động điều tra, thống kê đánh giá về đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời gian qua và đề xuất phương án tiếp cận nhằm xây dựng phương pháp đánh giá đổi mới công nghệ và tính toán tốc độ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp.

Hội thảo cũng là cơ hội để các đại biểu gặp gỡ, trao đổi và thảo luận cũng như nhận được các tư vấn, góp ý và đồng thuận từ nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu thuộc các cơ quan đơn vị trong và ngoài Bộ về các phương án điều tra, thống kê, đánh giá và tính toán tốc độ đổi mới công nghệ. Đồng thời, phân định được trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị chức năng trong và ngoài Bộ, để giải quyết khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong việc tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá và tính toán tốc độ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp. 

Qua đó, cần bố trí nguồn lực tài chính từ ngân sách Nhà nước (Bộ KH&CN, các Bộ, ngành, địa phương), từ các Chương trình quốc gia, các dự án quốc tế để hỗ trợ cho cơ quan quản lý về hoạt động ứng dụng, đổi mới và phát triển công nghệ, các cơ quan liên quan trong và ngoài Bộ thực hiện thường xuyên hoạt động điều tra, thống kê, đánh giá đổi mới công nghệ, làm cơ sở tính toán theo định kỳ về tốc độ đổi mới công nghệ.

Đây được coi là sự kiện bước đầu nhằm định hướng xây dựng phương pháp đánh giá, tính toán tốc độ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp và xác định phương án triển khai hoạt động điều tra, thống kê, đánh giá đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp.

Trên cơ sở ý kiến đồng thuận từ các Bộ, ngành, địa phương, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp đánh giá và tính toán tốc độ đổi mới công nghệ cũng như đề xuất các cơ chế hỗ trợ cần thiết trong quá trình thực hiện theo yêu cầu đặt ra của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020.

 

Theo CESCT

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang