Danh sách các loại mũ bảo hiểm bị hủy bỏ giấy chứng nhận sản xuất

author 10:43 26/08/2014

(VietQ.vn) - Vụ Hợp chuẩn hợp quy vừa trình Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng danh sách giấy chứng nhận đối với Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy của doanh nghiệp sản xuất bị hủy bỏ, thu hẹp, đình chỉ, gia hạn đình chỉ giấy chứng nhận hợp quy.

Sự kiện: Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp Quy

 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc xem xét lại căn cứ pháp lý khi đưa thông tin giấy chứng nhận đối với mũ bảo hiểm (MBH) cho người đi xe mô tô, xe máy của doanh nghiệp sản xuất bị hủy bỏ, thu hẹp, đình chỉ, gia hạn đình chỉ, Vụ Hợp chuẩn hợp quy đã nghiên cứu các văn bản liên quan và thấy hiện chưa có văn bản nào hạn chế hoặc cấm đăng tải nội dung trên lên trang thông tin đại chúng.

Mũ bảo hiểm bị hủy bỏ, thu hẹp, đình chỉ

Tổng cục TCĐLCL sẽ thường xuyên công bố danh sách MBH bị hủy bỏ, thu hẹp, đình chỉ, gia hạn đình chỉ giấy chứng nhận hợp quy. Ảnh minh họa

Theo quy định tại Điều 20 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, tổ chức Đánh giá sự phù hợp có trách nhiệm “thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc cấp, cấp lại, mở rộng, thu hẹp phạm vi hoặc tạm đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận sự phù hợp và quyền sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy.”

Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ và điểm e khoản 1 Điều 70 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa: Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về chất lượng sản phẩm, hàng hóa có trách nhiệm theo dõi, thống kê, tổng hợp tình hình quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn pháp luật; hỗ trợ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tìm hiểu thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Lãnh đạo Vụ Hợp chuẩn hợp quy cho biết, hiện nay các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã công khai các loại MBH bị đình chỉ, hủy bỏ trên Website. Do vậy, để tăng cường quản lý chất lượng MBH đồng thời bảo vệ tính mạng cho người tiêu dùng, Vụ đã kiến nghị Tổng cục công khai trên Website của Tổng cục danh sách các loại MBH của doanh nghiệp sản xuất bị hủy bỏ, thu hẹp, đình chỉ, gia hạn đình chỉ giấy chứng nhận hợp quy dựa trên báo cáo của tổ chức chứng nhận được chỉ định.

Việc đăng thông tin công khai sẽ do Vụ tổng hợp danh sách các loại MBH này.

Sau đây là danh sách Giấy chứng nhận đối với Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy của doanh nghiệp sản xuất bị hủy bỏ, thu hẹp, đình chỉ, gia hạn đình chỉ giấy chứng nhận hợp quy (Tính đến ngày 15/8/2014)

2. Thu hẹp


Duy Anh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang