Danh sách Hội đồng chức danh Giáo sư cấp Nhà nước 2014 - 2019

author 23:01 26/06/2014

(VietQ.vn) - Thủ tướng vừa phê duyệt danh sách Hội đồng Chức danh giáo sư cấp Nhà nước nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 28 Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Như vậy, Danh sách Hội đồng Chức danh giáo sư cấp nhà nước nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm:
Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014, giữ chức vụ Tổng Thư ký Hội đồng.

Hội đồng chức danh giáo sư cấp Nhà nước

Hội đồng chức danh giáo sư cấp Nhà nước

28 Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm:

1- Giáo sư, Tiến sĩ Từ Quang Hiển, Giảng viên cao cấp, Đại học Thái Nguyên.

2- Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

3- Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Bành Tiến Long, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

4- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thúc Hải, nguyên Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

5- Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Xuân Quỳnh, Chuyên gia cao cấp, Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

6- Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quan Nghiệm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

7- Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nghiêm Văn Dĩnh, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải.

8- Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Ứng Vận, Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình.

9- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân.

10- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng.

11- Giáo sư, Tiến sĩ Mai Trọng Nhuận, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng, Đại học Quốc gia Hà Nội.

12- Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại.

13- Giáo sư, Tiến sĩ Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

14- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Giảng, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

15- Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

16- Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Chí Bửu, Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam.

17- Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Quang Côn, nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

18- Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội.

19- Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Dũng, Viện trưởng Viện Tâm lý học, Viện  Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

20- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

21- Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Học, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

22- Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Hà Huy Khoái, nguyên Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

23- Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

24- Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thu Hà, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

25- Giáo sư, Tiến sĩ Lê Chí Quế, nguyên Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

26- Giáo sư, Tiến sĩ Bạch Thành Công, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

27- Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

28- Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Gia Khánh, nguyên Giám đốc Học viện Quân y.

Như vậy, so với nhiệm kỳ 2009 - 2014, Hội đồng Chức danh giáo sư cấp nhà nước năm nay có nhiều gương mặt mới, như các giáo sư: Nguyễn Thúc Hải, Lê Quan Nghiệm, Đinh Văn Sơn, Võ Khánh Vinh, Nguyễn Thị Mỹ Lộc...

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xét công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định tại Quyết định số174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của “Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008.

Bên cạnh đó, Hội đồng có nhiệm vụ đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy định về chế độ, chính sách đối với chức danh giáo sư và phó giáo sư. Hội đồng có Văn phòng giúp việc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập, phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động.

 

 

Thùy Dương


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang