Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

authorHồng Anh 15:03 30/06/2016

(VietQ.vn) - Chuyên gia của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) sẽ đào tạo cho các nhân sự đánh giá nội bộ HTQL chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Sự kiện: Đánh giá sự phù hợp

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, trong các ngày 3, 4, 5/08/2016 sẽ diễn ra khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Theo QUACERT, để mở rộng mạng lưới chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các doanh nghiệp và đơn vị liên quan, QUACERT thực hiện chương trình đào tạo lần này.

 QUACERT tổ chức đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Ảnh ST

Qua tìm hiểu được biết, Phiên bản mới ISO 9001:2015 được ban hành từ năm 1987, tiêu chuẩn ISO 9001 liên tục được soát xét trong các năm 1994, năm 2000, năm 2008. Ủy ban Kỹ thuật chịu trách nhiệm soạn thảo ISO 9001 của tổ chức ISO (ISO/TC 176) đã làm việc trong giai đoạn hơn 3 năm, từ tháng 2/2012- giai đoạn thiết kế. Giai đoạn soát xét  đã tiếp nhận hơn 3000 ý kiến đánh giá với tỷ lệ hơn 80% tán thành với các bản dự thảo, đồng thời các bản góp ý  đến từ các tiểu ban kỹ thuật TC 176 quốc gia, và ngày 15 tháng 9 năm 2015, tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 chính thức được ban hành.

Một số lưu ý đối với quá trình chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Các tổ chức, doanh nghiệp đã và đang áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có mong muốn chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cần thực hiện những nội dung sau:

-          Nghiên cứu tiêu chuẩn ISO 9001:2015

-          Xây dựng kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng

-          Đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho tổ chức, doanh nghiệp

-          Rà soát lại cấu trúc của hệ thống tài liệu

-          Bổ sung/duy trì các thông tin dạng văn bản(các tài liệu mới) phù hợp với quy mô và mức độ áp dụng

-          Xác định bối cảnh của tổ chức, doanh nghiệp

-          Xác định các bên liên quan có ảnh hưởng tới hệ thống quản lý chất lượng

-          Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng

-          Phân công lại trách nhiệm quyền hạn (nếu có thay đổi)

-          Ban hành lại Chính sách chất lượng (nếu có thay đổi)

-          Phê duyệt hệ thống tài liệu theo ISO 9001:2015

-          Đào tạo, phổ biến về tiêu chuẩn ISO 9001:2015, về hệ thống quản lý chất lượng, về Chính sách chất lượng cho toàn bộ cán bộ trong tổ chức, doanh nghiệp

-          Xây dựng các mục tiêu, kế hoạch thực hiện của hệ thống quản lý chất lượng

-          Xác định và đánh giá rủi ro và cơ hội

-          Lưu giữ các thông tin dạng văn bản (hồ sơ) theo yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng

-          Thiết lập các quá trình vận hành

-          Xem xét quá trình thiết kế (nếu áp dụng hoạt động Thiết kế0

-          Kiểm soát các quá trình cung cấp từ bên ngoài.

-          Đánh giá kết quả thực hiện

-          Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015

-          Thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mới

-          Thực hiện hoạt động Xem xét của lãnh đạo

-          Liên hệ với các tổ chức chứng nhận để được đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang