Đáp án đề thi môn Hóa mã đề 201, 202, 203, 204, 205 THPT quốc gia 2018 chính xác nhất

authorHòa Lê 10:44 26/06/2018

(VietQ.vn) - Đáp án môn Hóa mã đề 201, 202, 203, 204, 205 chính xác nhất luôn được cập nhật tại VietQ. Nhấn F5 liên tục để cập nhật đáp án đề thi môn Hóa mã đề 201, 202, 203, 204, 205.

Để giúp các bạn học sinh có thể tự đánh giá được chất lượng bài làm của chính mình VietQ đã kịp thời sưu tầm được đề và đáp án môn Hóa tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 để gửi tới các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.VietQ.vn gợi ý bài giải môn Hóa THPT quốc gia 2018.

Dưới đây là đáp án môn Hóa mã đề 201, 202, 203, 204, 205 kỳ thi THPT quốc gia 2018:

MÃ Đề̀: 201

1. C 2. D 3. C 4. B 5. D 6. B 7. A 8. B
9. B 10.C 11. C 12. C 13. A 14. B 15. C 16. A
17. D 18. D 19.C 20. C 21. D 22. B 23. A 24. C
25. C 26. A 27. D 28. A 29. B 30. B 31. D 32. D
33. B 34. C 35. D 36. A 37. D 38. A 39. A 40. A

 

MÃ ĐỀ: 202

1. A 2. B 3. D 4. A 5. B 6. D 7. B 8. D
9. B 10. D 11. B 12. B 13. C 14. B 15. A 16. D
17. C 18. C 19. C 20. A 21. D 22. D 23. D 24. C
25. D 26. C  27. A 28. D 29. C 30. B 31. A 32. A
33. B 34. A 35. C 36. C 37. B 38. A 39. B 40. C

 

MÃ ĐỀ: 203

 

1. B 2. A 3. D 4. C 5. A 6. A 7. D 8. B
9. D 10. C 11. A 12. C 13. B 14. A 15. D 16. D
17. C 18. D 19. A 20. B 21. D 22. B 23. C 24. D
25. C 26. B 27. B 28. D 29. D 30. A 31. A 32. C
33. D 34. C 35. A 36. A 37. C 38. B 39. B 40. B

 

MÃ ĐỀ: 204

 

1. C 2. B 3. D  4. C 5. A 6. D 7. A 8. B 
9. A 10. A 11. B 12. A 13. D 14. A 15. B 16. B
17. C 18. C 19. A 20. B 21. A 22. D 23. C 24. C
25. D 26. A 27. A 28. D 29. C 30. B 31. B 32. C
33. D 34. C 35. C 36. A 37. D 38. B 39. D  40. D

 

MÃ ĐỀ: 205

 

1. B 2. C 3. B 4. A 5. A 6. B 7. D 8. A
9. D 10. A 11. A 12. D 13. D 14. C 15. C 16. B
17. C 18. B 19. D 20. A 21. A 22. B 23. C 24. A
25. C 26. D 27. B 28. D 29. D 30. D 31. B 32. A
33. C 34. A 35. D 36. D 37. B 38. C 39. D 40. B

Hòa Lê (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang