Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT quốc gia mã đề 116, 117, 118, 119, 120

authorHòa Lê 16:31 25/06/2018

(VietQ.vn) - Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 các mã đề 116, 117, 118, 119, 120 nhanh nhất. Liên tục F5 để cập nhật đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018.

Năm nay mỗi thí sinh trong phòng thi sẽ có một mã đề thi khác nhau. Dưới đây là đáp án môn Toán mã đề 116, 117, 118, 120 chính xác nhất.

Bài giải môn Toán THPT quốc gia 2018:

MÃ ĐỀ: 116

 

1. D 2. C 3. A 4. C 5.C 6. C 7. A 8. A
9. A 10. C 11. B 12. D 13. C 14. B 15. B 16. D
17. D 18. A 19. C 20. B 21. D 22. B 23. A 24. B
25. A 26. C 27. B 28. B 29. B 30. C 31. C 32. B
33. B 34. B 35. A 36. C 37. A 38. B 39. B 40. C
41. A 42. A 43. B 44. A 45. C 46. C 47. C 48. A
49. C 50. A            

 

MÃ ĐỀ: 117

 

1. D 2. C 3. B 4. D 5. D 6. D 7. D 8. A
9. C 10. B 11. B 12. D 13. C 14. C 15. A 16. C
17. D 18. D 19. B 20. A 21. B 22. C 23. A 24. B
25. D 26. C 27. A 28. A 29. A 30. B 31. C 32. D
33. B 34. A 35. A 36. C 37. A 38. C  39. D 40. C
41. C 42. D 43. B 44. B 45. B 46. A 47. C 48. D
49.A 50. B            

 

MÃ ĐỀ: 118

 

1. B 2. A 3. B 4. A 5. C 6. D 7.C 8. C
9. B 10. B 11. B 12. A 13.C 14. C 15. A 16. B
17. D 18. D 19. B 20. A 21. B 22. A 23. D 24. D
25. B 26. D 27. C 28. A 29. A 30. D 31. C 32. B
33. C 34. D 35. B 36. D 37. D 38.  B 39. B 40. C
41. C 42. A 43. D 44. B 45. D 46. A 47. D 48. A
49.C 50. C            

 

MÃ ĐỀ: 119

 

1. A 2. B 3. B 4. B 5. D 6. C 7.B 8. B
9. D 10. C 11. D 12. A 13.A 14. B 15. C 16. D
17. A 18. B 19. D 20. D 21. A 22. C 23. C 24. B
25. C 26. A 27. C 28. A 29. C 30. A 31. A 32. D
33. B 34. D 35. A 36. B 37. C 38.  B 39. A 40. B
41. A 42. C 43. D 44. A 45. D 46.D  47. D 48. C
49.C 50. B            

 

MÃ ĐỀ: 120

 

1. D 2. C 3. D 4. C 5. C 6. D 7. B 8. A
9. A 10. D 11. B 12. A 13. D 14. D 15. B 16. D
17. B 18. C 19. D 20. C 21. A 22. C 23. C 24. C
25. A 26. A 27. A 28. C 29. B 30. D 31. C 32. D
33. D 34. A 35. C 36. A 37. D 38. A 39. D 40. A
41. C 42. D 43. D 44. C  45. C 46. A 47. C 48. A
49. A 50. A             

Đề thi môn toán tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018

 Đề thi môn toán tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 - mã đề 121. Ảnh Zing
 Đề thi môn toán tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 - mã đề 121. Ảnh Zing 
Đề thi môn toán tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 - mã đề 121. Ảnh Zing  
Đề thi môn toán tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 - mã đề 121. Ảnh Zing  
 

Hướng dẫn cách tính điểm tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Năm nay, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tổ chức thi 5 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội.

Trong đó, có 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ Văn, ngoại ngữ; 2 bài thi tổ hợp: Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

4 bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm, riêng môn Ngữ văn giữ hình thức tự luận.

Bài thi Toán: trắc nghiệm 50 câu - 90 phút

Bài thi Ngoại ngữ: Trắc nghiệm 50 câu - 60 phút

Bài thi Ngữ Văn: Tự luận 120 phút

Bài thi Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội: Trắc nghiệm 120 câu - 150 phút.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2018 sẽ được tính điểm 4 bài thi đối với học sinh khối THPT và 3 bài thi đối với khối giáo dục thường xuyên cùng với điểm tổng kết lớp 12 và điểm ưu tiên của học sinh (nếu có).

Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018 cụ thể như sau:

Điểm xét tốt nghiệp sẽ được lấy đến chữ số thập phân thứ hai, do máy tính tự động thực hiện.

Để có thể được công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh cần phải có điểm xét tốt nghiệp bằng hoặc trên mức 5 điểm và không có bài thi nào bị điểm liệt, không vi phạm kỷ luật ở hình thức hủy bài thi.

Điểm liệt của mỗi bài thi độc lập (theo thang 10 điểm): 1,0 điểm.

Điểm liệt của mỗi môn thành phần (theo thang 10 điểm) của các bài thi tổ hợp: 1,0 điểm. Trường hợp điểm xét tốt nghiệp dưới 5 sẽ không thi lại lần 2, lần 3 mà phải đợi thi lại vào năm sau.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang