Đáp án môn Địa lý mã đề 316, 317, 318, 319, 320 THPT quốc gia 2018 chính xác nhất

authorHòa Lê 10:26 27/06/2018

(VietQ.vn) - Đáp án môn Địa lý mã đề 316, 317, 318, 319, 320 chính xác nhất. Nhấn F5 liên tục để cập nhật đáp án môn Địa lý mã đề 316, 317, 318, 319, 320 kỳ thi THPT quốc gia.

Để giúp các bạn học sinh có thể tự đánh giá được chất lượng bài làm của chính mình VietQ đã kịp thời sưu tầm được đề và đáp án môn Địa lý tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 để gửi tới các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.VietQ.vn gợi ý bài giải môn Địa lý THPT quốc gia 2018.

Xem thêm: Đáp án môn tiếng Anh tất cả mã đề kỳ thi THPT quốc gia 2018

Dưới đây là đáp án môn Địa lý mã đề 316, 317, 318, 319, 320 kỳ thi THPT quốc gia 2018:

MÃ ĐỀ: 316

 

41. B 42. B 43. A 44. A 45. B 46. D 47. D 48. B
49. C 50. B 51. D 52. D 53. D 54. B 55. D 56. C
57. A 58. C 59. B 60. B 61. C 62. C 63. B 64. A
65. D 66. D 67. B 68. C 69. A 70. C 71. D 72. C
73. D 74. A 75. C 76. C 77. A 78. A 79. D 80. A

 

MÃ ĐỀ: 317

 

41. B 42. A 43. C 44. C 45. A 46. A 47. B 48. D
49. B 50. A 51. B 52. B 53. B 54. D 55. D 56. D
57. A 58. D 59. D 60. C 61. D 62. C 63. A 64. A
65. C 66. C 67. C 68. B 69. D 70. A 71. D 72. C
73. D 74. C 75. A 76. A 77. B 78. B 79. C 80. C

 

MÃ ĐỀ: 318

 

41. D 42. C 43. D 44. C 45. B 46. D 47. A 48. A
49. D 50.C 51. A 52. C 53. A 54. B 55. B 56. D
57. C 58. D 59.A 60. A 61. D 62. A 63. C 64. B
65. A 66. B 67. B 68. A 69. B 70. B 71. D 72. D
73. B 74. D 75. A 76. C 77. C 78. A 79. C 80. C

 

MÃ ĐỀ: 319

 

41. C 42. D 43. C 44. D 45. B 46. D 47. B 48. C
49. B 50. B 51. A 52. A 53. C 54. B 55. A 56. D
57. A 58. D 59. D 60. D 61. C 62. B 63. B 64. C
65. A 66. A 67. D 68. B 69. C 70. A 71. B 72. C
73. D 74. C 75. D 76. D 77. A 78. A 79. A 80. B

 

MÃ ĐỀ: 320

 

41. A 42. C 43. A 44. C 45. B 46. A 47. B 48. D
49. D 50.A 51. D 52. A 53. B 54. D 55. D 56. D
57. B 58. A 59.A 60. B 61. C 62. D 63. D 64. C
65. A 66. A 67. B 68. B 69. D 70. D 71. B 72. A
73. D 74. A 75. D 76. D 77. B 78. B 79. D 80. B

 Hòa Lê (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang