Đáp án môn Sinh học 206, 207, 208, 209, 210 tất cả các mã đề THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất

author 11:04 26/06/2018

(VietQ.vn) - Đáp án môn Sinh học mã đề 206, 207, 208, 209, 210 THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất. Đáp án đề thi THPT Quốc gia các mã đề chính xác nhất.

Đáp án môn Sinh học 206, 207,208,209, 210 tất cả các mã đề THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất. Đáp án đề thi THPT Quốc gia các mã đề chính xác nhất.

F5 liên tục để cập nhật! 

MÃ ĐỀ: 206

 

81. C 82. B 83. C 84. C 85. D 86. D 87. B 88. B
89. B 90.A 91. B 92. A 93. D 94. C 95. B 96. C
97. C 98. A 99.A 100. C 101. C 102. B 103. B 104. D
105. D 106. C 107. C 108. A 109. B 110. B 111. A 112. D
113. A 114. D 115. C 116. A 117. A 118. D 119. A 120. A

 

MÃ ĐỀ: 207

 

81. B 82. A 83. B 84. C 85. C 86. D 87. A 88. D
89. B 90.B 91. B 92. B 93. B 94. D 95. A 96. C
97. A 98. B 99.B 100.  101. D 102. D 103. A 104. A
105. A 106. D 107. A 108. A 109. B 110. B 111. C 112. C
113. D 114. A 115. B 116. C 117. C 118. A 119. B 120. A

 

MÃ ĐỀ: 208

 

81. B 82. C 83. A 84. D 85. D 86. A 87. A 88. C
89. C 90.B 91. A 92. C 93. B 94. A 95. D 96. C
97. D 98. B 99.A 100. B 101. C 102. D 103. A 104. A
105. A 106. D 107. C 108. C 109. C 110. A 111. D 112. B
113. B 114. D 115. D 116. D 117. D 118. A 119. A 120. C

 

MÃ ĐỀ: 209

 

81. D 82. B 83. A 84. B 85. D 86. C 87. B 88. B
89. C 90.C 91. B 92. D 93. D 94. A 95. C 96. C
97. D 98. A 99.A 100. A 101. D 102. C 103. B 104. D
105. D 106. A 107. D 108. B 109. A 110. D 111. C 112. B
113. C 114. D 115. A 116. A 117. A 118. B 119. A 120. C

 

MÃ ĐỀ: 210

 

81. D 82. A 83. B 84. A 85. B 86. C 87. D 88. C
89. A 90.A 91. C 92. D 93. D 94. C 95. B 96. B
97. B 98. A 99.D 100. A 101. C 102. A 103. C 104. B
105. A 106. B 107. B 108. C 109. D 110. C 111. A 112. D
113. B 114. D 115. D 116. D 117. D 118.  119.  120. 


An Dương 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang