Đáp án môn Sinh học mã đề 221, 222, 223, 224 THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất

author 11:11 26/06/2018

(VietQ.vn) - Đáp án môn Sinh học mã đề 221, 222, 223, 224 THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất. Đáp án đề thi THPT Quốc gia các mã đề chính xác nhất.

Đáp án môn Sinh học mã đề 221, 222, 223, 224 THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất. Đáp án đề thi THPT Quốc gia các mã đề chính xác nhất.

F5 để cập nhật liên tục! 

MÃ ĐỀ: 221

 

81. A 82. C 83. D 84. C 85. A 86. A 87. A 88. B
89. D 90.B 91. D 92. B 93. D 94. A 95. D 96. C
97. C 98. A 99.C 100. D 101. D 102. A 103. D 104. A
105. D 106. A 107. C 108. D 109. A 110.  111. C 112. A
113. C 114. A 115. C 116. C 117. D 118. C 119. C 120. D

 

MÃ ĐỀ: 222

 

 

81 D

82 A 

83 D 

84 B 

85 C 

86 C 

87 B 

88 B 

89 A

90 A 

91 D 

92 D 

93 D 

94 D 

95 D 

96 C 

97 C 

98 A 

99 B

100 B 

101 D 

102 A 

103 A 

104 D 

105 A 

106 C 

107 D 

108 B 

109 D 

110 C 

111 C 

112 B 

113 C 

114 D 

115 A 

116 A 

117 C 

118 C 

 119 D

120 B 

 

MÃ ĐỀ: 223

 

81. A 82. B 83. C 84. D 85. C 86. D 87. B 88. A
89. B 90.D 91. A 92. D 93. C 94. A 95. D 96. C
97. B 98. D 99.C 100. D 101. C 102. A 103. A 104. C
105. D 106. D 107. B 108. A 109. A 110. A 111. D 112. C
113. D 114. B 115. A 116. D 117. A 118. B 119. D 120. A

 

MÃ ĐỀ: 224

 

81. A 82. C 83. A 84. D 85. C 86. B 87. B 88. C
89. A 90.B 91. C 92. A 93. D 94. D 95. C 96. D
97. C 98. B 99. B 100. D 101. B 102. B 103. A 104. B
105. D 106. A 107. A 108. C 109. D 110. D 111. A 112. D
113. C 114. A 115. B 116. D 117. B 118. A 119. A 120. C


An Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang