Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT quốc gia mã đề 103, 104, 105

authorHòa Lê 17:38 25/06/2018

(VietQ.vn) - Đáp án môn Toán mã đề 103, 104, 105 THPT Quốc gia 2018 nhanh nhất. Cập nhật p án môn Toán mã đề 103, 104, 105 THPT Quốc gia 2018 chính xác nhất.

Năm nay mỗi thí sinh trong phòng thi sẽ có một mã đề thi khác nhau. Dưới đây là đáp án đề thi môn Toán mã đề 103, 104, 105 chính xác nhất.

MÃ ĐỀ: 103

 

Câu 1 - C

Câu 11 - B

Câu 21 - B

Câu 31 - A

Câu 41 - B

Câu 2 - B

Câu 12 - C

Câu 22 - A

Câu 32 - D

Câu 42 - C

Câu 3 - D

Câu 13 - B

Câu 23 - B

Câu 33 - D

Câu 43 - C

Câu 4 - A

Câu 14 - B

Câu 24 -B

Câu 34 - C

Câu 44 - A 

Câu 5 - D

Câu 15 - C

Câu 25 - A

Câu 35 - C

Câu 45 - B

Câu 6 - D

Câu 16 - D

Câu 26 - C

Câu 36 - B 

Câu 46 - B

Câu 7 - D

Câu 17 - A

Câu 27 - D

Câu 37 - C

Câu 47 - A 

Câu 8 - A

Câu 18 - C

Câu 28 - D

Câu 38 - D

Câu 48 - C 

Câu 9 - C

Câu 19 - C

Câu 29 - A

Câu 39 - B 

Câu 49 - A

Câu 10 - D

Câu 20 - C

Câu 30 - A

Câu 40 - B 

Câu 50 - B 

 

MÃ ĐỀ: 104

 

1. C 2. C 3. D 4. D 5. A 6. B 7. B 8. A
9. D 10. B 11. C 12. C 13. A 14. C 15. B 16. D
17. A 18. B 19. D 20. D 21. A 22. A 23. C 24. B
25. D 26. A 27. C 28. B 29. B 30. C 31. D 32. A
33. C 34. D 35. A 36. A 37. D 38. B 39. B 40. A
41. C 42. C 43. A 44. D 45. D 46. B 47. B 48. C
49. A 50. A            

 

MÃ ĐỀ: 105

 

1. C 2. D 3. D 4. A 5. D 6. A 7. D 8. B
9. D 10. A 11. D 12. A 13. D 14. B 15. D 16. B
17. A 18. C 19. D 20. C 21. B 22. A 23. C 24. D
25. B 26. B 27. D 28. C 29. A 30. B 31. D 32. A
33. B 34. A 35. A 36. B 37. B 38. A 39. A 40. B
41. A 42. B 43. D 44. A 45. A 46. B 47. D 48. B
49. B 50. A            

 

Hòa Lê (T/h)
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang