Đáp án đề thi môn Toán mã đề 120, 121, 122, 123 tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 chính xác nhất

authorHòa Lê 18:00 25/06/2018

(VietQ.vn) - Đáp án môn Toán mã đề 120, 121, 122, 123 THPT Quốc gia 2018 nhanh nhất. Cập nhật p án môn Toán mã đề 120, 121, 122, 123 THPT Quốc gia 2018 chính xác nhất.

Năm nay mỗi thí sinh trong phòng thi sẽ có một mã đề thi khác nhau. Dưới đây là đáp án đề thi môn Toán mã đề 120, 121, 122, 123 chính xác nhất.

MÃ ĐỀ: 120

 

1. D 2. C 3. D 4. C 5. C 6. D 7. B 8. A
9. A 10. D 11. B 12. A 13. D 14. D 15. B 16. D
17. B 18. C 19. D 20. C 21. A 22. C 23. C 24. C
25. A 26. A 27. A 28. C 29. B 30. D 31. C 32. D
33. D 34. A 35. C 36. A 37. D 38. A 39. D 40. A
41. C 42. D 43. D 44. C  45. C 46. A 47. C 48. A
49. A 50. A             

 

MÃ ĐỀ: 121

 

1. D 2. C 3. A 4. D 5. C 6. D 7. A 8. B
9. C 10. B 11. C 12. D 13. B 14. C 15. B 16. D
17. B 18. D 19. C 20. A 21. A 22. C 23. B 24. B
25. A 26. D 27. A 28. B 29. D 30. A 31. D 32. C
33. A 34. D 35. A 36. C 37.C 38. B 39. D 40. A
41. B 42. B 43. D 44. D 45. B 46. B 47. A 48. C
49.A 50. C            

 

MÃ ĐỀ: 122

 

1. D 2. B 3. B 4. D 5. C 6. D 7. A 8. D
9. C 10. A 11. C 12. B 13. C 14. C 15. B 16. A
17. B 18. A 19. C 20. B 21. C 22. C 23. A 24. D
25. D 26. B 27. B 28. D 29. D 30. A 31. B 32.C
33. A 34. C 35. B 36. B 37. D 38. A 39. A 40. D
41. C 42. D 43. C 44. A 45. D 46. A 47. D 48. D
49.A 50. A            

 

MÃ ĐỀ: 123

 

1. C 2. C 3. D 4. A 5. A 6. C 7. B 8. B
9. A 10. D 11. B 12. D 13. D 14. C 15. D 16. C
17. B 18. D 19. B 20. B 21. D 22. A 23. D 24. D
25. A 26. D 27. B 28. D 29. B 30. B 31. C 32. D
33. B 34. B 35. C 36. B 37. D 38. D 39. C 40. D
41. B 42. C 43. B 44. C 45. C 46. C 47. B 48. C
49. C 50. B        

 

Hòa Lê (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang