Đáp án môn Vật lý mã đề 204 THPT Quốc gia 2017 chính xác nhất

authorHòa Dương 13:22 23/06/2017

(VietQ.vn) - Đáp án môn Vật lý mã đề 204 THPT quốc gia năm 2017 chính thức. Cập nhật gợi ý giải đáp án đề thi môn Vật lý mã đề 204 THPT quốc gia năm 2017 nhanh nhất.

Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 chính xác nhất với tất cả các mã đề đang được VietQ cập nhật liên tục. Bấm F5 để cập nhật đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 nhanh nhất và chính xác nhất. 

Xem thêm: 

Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017

Mã đề 223

 1. D 2. A  3. A  4. D  5. A  6. C  7. D  8. A 
9. C  10. B  11. C  12. C  13. C   14. B 15. A  16. D 
17. C  18. D  19. A  20. B  21. B  22. B  23. A  24. C 
25. D  26. B  27. B  28. A  29. C  30. D  31. B  32. A 
33. A  34. B  35. A  36. A  37. A  38. D  39. C  40. A 

Mã đề 201

1. D 2. B 3. D 4. D 5. C 6. D 7. B 8. B
9. A 10. B 11. C 12. B 13. A 14. C 15. C 16. B
17. C 18. C 19. B 20. C 21. B 22. B 23. A  24. A
25. C 26. B 27. B 28. B 29. A 30. A 31. C 32. A
33. A  34. C  35. A   36. B  37.   38. C   39. A  40. C 

Mã đề 211:

 1. A 2. B  3. A  4. B  5. A  6. B  7. D  8. C 
9. A  10. B  11. C  12. D  13. C  14. B  15. B  16. D 
17. B  18. D  19. B  20. C  21. C  22. D  23. B  24. B 
25. C  26. D  27. C  28. C  29. B  30. C 31. C  32. B 
33. B  34. D  35. B  36. C  37. B  38. B  39. A  40. D 

Bài giải môn Vật lý THPT quốc gia 2017, mã đề 207, do nhóm giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

 1.C  2.A 3.A  4.D  5.A  6.C   7.D

8.B

 9.B 10.D   11.C 12.D  13.C  14.A  15.A  16.A 
17.A  18.B  19.C  20.D  21.B 22.A  23.A  24.B
 25.D  26.C  27.B  28.B 29.A  30.C  31.C  32.D 
 34.D  35.C 36.B  37.D  38.C  39.D  40.A   

Bài giải môn Vật lý THPT quốc gia 2017, mã đề 202, do nhóm giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

 1.D 2.B  3.B   4.C  5.D  6.A  7.A 8.B 
 9.C  10.C 11.B  12.D  13.B  14.B  15.D  16.A 
 17.D  18.D 19.A  20.A  21.A  22.C  23.C  24.D 
 25.C  26.A  27.A  28.C 29.D  30.C  31.B  32.C
 33.C  34.D 35.A   36.B  37.B 38.D  39.A 40.A 

 

Xem thêm: 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang