Đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

author 07:06 29/02/2020

(VietQ.vn) - Bộ Tư pháp vừa ban hành công văn đề nghị đẩy mạnh việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ảnh minh họa. 

Bộ Tư pháp vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp đề nghị đẩy mạnh việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, xây dựng, phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ theo quy định. Khẩn trương công bố công khai Mạng lưới tư vấn viên pháp luật của bộ, cơ quan ngang bộ; đồng thời xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật dữ liệu về văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật và triển khai thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật.

Bộ Tư pháp cũng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ quan tâm bố trí nhân sự và kinh phí cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư pháp đề nghị chỉ đạo Sở Tư pháp làm đầu mối tham mưu, triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi địa phương, trong đó cần đề xuất xây dựng, triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi địa phương để trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt theo quy định.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cân đối, bảo đảm nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; trường hợp cần thiết, trình Hội đồng nhân dân ban hành chính sách (nghị quyết) về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương. Chỉ đạo Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan bố trí cán bộ làm đầu mối công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp đề nghị bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp chủ động đề xuất hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ thực tiễn triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, của Chương trình 585 trong thời gian qua để gửi đến Bộ Tư pháp tổng hợp, xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026.

Những kinh nghiệm quý giá giúp các doanh nghiệp nhỏ thành công(VietQ.vn) - Trên thương trường khốc liệt, rất khó để các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể và đứng vững. Những lời khuyên sau đây sẽ giúp doanh nghiệp tìm đúng hướng đi cho mình, ổn định và phát triển hơn.

Thanh Tùng

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang