Đẩy mạnh hoạt động hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp

authorHồng Anh 15:27 01/05/2016

(VietQ.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các đơn vị trong ngành tổ chức chuỗi các hoạt động hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Để góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, thực hiện trách nhiệm được giao theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Điều 13 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định 207/QĐ-HĐPB ngày 17/02/2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2016 và định hướng 2016 - 2020 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp; Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 997/BKHCN-PC ngày 23/3/2016 gửi các đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn về việc tuyên truyền, phổ biến về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân gắn với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các văn bản luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII. 

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã chủ động giới thiệu toàn văn Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản liên quan đến công tác bầu cử.

Giới thiệu toàn văn các văn bản luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, đăng tải trên Cổng thông tin của Bộ, của các đơn vị trực thuộc.
1. Bộ luật dân sự (Luật số: 91/2015/QH13)
2. Bộ luật tố tụng dân sự (Luật số: 92/2015/QH13)
3. Bộ luật hình sự (Luật số: 100/2015/QH13)
4. Bộ luật tố tụng hình sự (Luật số: 101/2015/QH13)
5. Luật tố tụng hành chính (Luật số: 93/2015/QH13)
6. Bộ luật hàng hải Việt Nam (Luật số: 95/2015/QH13)
7. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Luật số: 87/2015/QH13)
8. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự (Luật số: 99/2015/QH13)
9. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam (Luật số: 94/2015/QH13)
10. Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (Luật số: 98/2015/QH13)
11. Luật trưng cầu ý dân (Luật số: 96/2015/QH13)
12. Luật an toàn thông tin mạng (Luật số: 86/2015/QH13)
13. Luật kế toán (Luật số: 88/2015/QH13)
14. Luật thống kê (Luật số: 89/2015/QH13)
15. Luật khí tượng thủy văn (Luật số: 90/2015/QH13)
16. Luật phí và lệ phí (Luật số: 97/2015/QH13)
...

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 997/BKHCN-PC ngày 23/3/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc Tổng cục căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Công văn số 997/BKHCN-PC.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ động lựa chọn các hình thức để tổ chức đợt cao điểm từ ngày 04/5/2016 đến hết ngày 22/5/2016 đối với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015, các quy định của pháp luật liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức và  người lao động thuộc đơn vị.  

Vụ Pháp chế- Thanh tra chủ trì đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản luật liên quan nêu tại mục 2 Công văn số 997/BKHCN-PC ngày 23/3/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cập nhật và phổ biến kịp thời các văn bản bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Văng phòng Tổng cục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ về việc tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 để đưa vào công tác thi đua, khen thưởng.

Văn phòng Tổng cục TĐC, Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 và Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 triển khai treo băng rôn nền đỏ chữ vàng tại cổng chính của cơ quan, đơn vị trước ngày 15/5/2016 với nội dung khẩu hiệu tuyên truyền “Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”.

Ngoài ra, các đơn vị thông tin và tuyên truyền của Tổng cục như Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chất lượng Việt Nam online (VietQ.vn) tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá các hoạt động hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp 2016-2021

...

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang