Đẩy mạnh hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

author 11:52 04/04/2021

(VietQ.vn) - Theo Chi cục TCĐLCL Bình Thuận, trong tháng 3 đã thử nghiệm 103 mẫu (lĩnh vực An toàn thực phẩm, đất, nước, phân bón, môi trường và vật liệu xây dựng); kiểm định, hiệu chuẩn 1.242 lượt phương tiện đo và đo 30 điểm điện trở tiếp đất.

Theo đó, Chi cục đã tham mưu Sở KH&CN trình và được UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2021 (Kế hoạch số 726/KH-UBND ngày 03/3/2021).

Về công tác quản lý chất lượng, tham mưu ban hành kế hoạch quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021; cấp 01 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ cho Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận.

Về công tác quản lý đo lường: Tham mưu ban hành các Kế hoạch: Triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2021; khảo sát đo lường, chất lượng xăng dầu năm 2021; kiểm tra đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu năm 2021; thanh tra nhà nước về đo lường đối với hoạt động điện lực. Cử công chức, viên chức tham gia Tổ dán tem niêm phong công tơ tổng cột đo xăng dầu do Cục Thuế tỉnh chủ trì.

 Kiểm định thiết bị. Ảnh minh họa.

Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Chi cục  đã tham mưu triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021; tham mưu Sở trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong 5 năm (2021-2025). Triển khai Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến Đề án truy xuất nguồn gốc và các văn bản có liên quan đến hoạt động truy xuất nguồn gốc cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: gửi văn bản mời các đơn vị đăng ký tham dự.

Về hoạt động ISO hành chính công: Tổng hợp kết quả áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Về hoạt động của Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL: Báo cáo tình hình kiểm định cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh tháng 3/2021; gửi bổ sung hồ sơ đăng ký gia hạn chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (lĩnh vực thuộc Bộ Y tế quản lý) theo yêu cầu của Cục an toàn thực phẩm – Bộ Y tế. Hoạt động sự nghiệp: Thử nghiệm 103 mẫu (lĩnh vực An toàn thực phẩm, đất, nước, phân bón, môi trường và vật liệu xây dựng);  kiểm định, hiệu chuẩn 1.242 lượt phương tiện đo và đo 30 điểm điện trở tiếp đất.

Phát huy những kết quả đạt được trong tháng 3 năm 2021, Chi cục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 năm 2021, cụ thể: Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa năm 2021 theo kế hoạch được Giám đốc Sở phê duyệt; thực hiện khảo sát về đo lường, chất lượng xăng dầu bằng hình thức mua mẫu.

Hướng dẫn Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà nước về đo lường trong thương mại bán lẻ; triển khai công tác kiểm định đối chứng công tơ điện trong năm 2021.

Triển khai kế hoạch quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021.

Báo cáo tổng kết tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; tham mưu kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021; theo dõi, đôn đốc việc triển khai chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại 34 UBND cấp xã.

Hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ, viết báo cáo Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Tổ chức 01 lớp đào tạo, tập huấn phổ biến Đề án truy xuất nguồn gốc và các văn bản có liên quan đến hoạt động truy xuất nguồn gốc cho các cơ quan, doanh nghiệp

Rà soát, xây dựng hồ sơ đăng ký đánh giá sự phù hợp theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP các chỉ tiêu thuốc BVTV theo QCVN 01-1:2018/BYT: nhóm chỉ tiêu alkan clor hoá.

Rà soát, sắp xếp tinh gọn cơ cấu tổ chức của Chi cục theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL phù hợp theo quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.

Ngọc Ngô

Các hãng xe ô tô kêu gọi phát triển hạ tầng đáp ứng tiêu chuẩn để giảm khí thải CO2(VietQ.vn) - Trong một tuyên bố mới đây, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu kêu gọi các nước EU cam kết triển khai cơ sở hạ tầng phù hợp với các điểm sạc và trạm hydro để giảm khí thải CO2.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot