Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm quốc gia

authorMinh Hà 16:18 19/04/2016

(VietQ.vn) - Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 đang được Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh triển khai.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Thời gian qua Bộ Khoa học và Công nghệ đã sớm xây dựng và trình Chính phủ ban hành nhiều chương trình/đề án quốc gia về phát triển Khoa học và Công nghệ nhằm tiếp tục phát huy vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Vắc-xin tụ huyết trùng cho trâu, bò do các nhà khoa học của Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.Vắc-xin tụ huyết trùng cho trâu, bò do các nhà khoa học của Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.

Các chương trình hiện đang được Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai có thể kể đến như: Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 (Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31/12/2010); Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 (Quyết định 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010); Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Quyết định 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012); Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 (Quyết định 2075/QĐ-TTg ngày 08/11/2013); Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 – 2015 (Quyết định 1831/QĐ-TTg ngày 01/10/2010); Chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia đến năm 2020 (Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 10/5/2011).

Một trong những Chương trình đang được Bộ Khoa học và Công nghệ ưu tiên tập trung thực hiện đó là Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 (gọi tắt là Chương trình). Hiện tại, Ban Chủ nhiệm Chương trình đã đặt ra các định hướng lớn tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm Khoa học và Công nghệ quốc gia, đặc biệt trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Sản phẩm thiết bị nâng hạ của Xí nghiệp cơ khí Quang Trung.Sản phẩm thiết bị nâng hạ của Xí nghiệp cơ khí Quang Trung.

Dưới đây là một số thông tin chi tiết liên quan đến việc kêu gọi các nhà khoa học, các tổ chức Khoa học và Công nghệ và doanh nghiệp có các hoạt động gắn với những định hướng lớn của Chương trình đăng ký nghiên cứu, triển khai đối với các sản phẩm:

Nhóm sản phẩm “Thiết bị nâng hạ có sức nâng lớn”, gồm các sản phẩm: Cần trục tự hành có sức nâng từ 20 tấn đến 150 tấn; cần trục tháp có sức nâng từ 5 tấn đến 20 tấn; máy và thiết bị nâng hạ phục vụ công trình biển, tàu thủy và các công trình đặc thù khác có sức nâng hạ từ 10 tấn đến 1.500 tấn; nghiên cứu thiết kế, chế tạo một số thiết bị đồ gá chuyên dùng phục vụ cho việc chế tạo thiết bị nâng hạ có sức nâng lớn.

Nhóm sản phẩm “Vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi của Việt Nam”, gồm các sản phẩm: Vắc-xin đa giá phòng bệnh lở mồm long móng cho gia súc; Vắc-xin đa giá phòng bệnh cúm A/H5N1 cho gia cầm; Vắc-xin đa giá phòng 04 bệnh ở gia cầm: bệnh Newcastle, bệnh viêm phế quản truyền nhiễm, bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm và bệnh viêm mũi truyền nhiễm hay bệnh phù đầu gà; Vắc-xin đa giá phòng 03 bệnh ở lợn: bệnh tụ huyết trùng, bệnh phó thương hàn và bệnh dịch tả.

Về kinh phí sẽ hỗ trợ tối đa đến 100% kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các hoạt động nghiên cứu, làm chủ, phát triển và tạo ra công nghệ cao bao gồm: nghiên cứu thích nghi, làm chủ công nghệ nhập khẩu, công nghệ được chuyển giao, hoàn thiện công nghệ, giải mã công nghệ, khai thác sáng chế, tạo ra công nghệ mới.

Hỗ trợ tối đa đến 50% tổng mức kinh phí đầu tư thực hiện hoạt động sản xuất thử nghiệm trong dự án. Đối với các dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp triển khai trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các tổ chức hành chính thuộc vùng khó khăn và các văn bản sửa đổi, bổ sung mức hỗ trợ tối đa đến 70%.

>> Mạnh tay với gian lận chất lượng thép

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang