Đề xuất bỏ quy định cấm kết hôn đồng giới

author 07:01 26/06/2013

Bộ Tư pháp đưa ra quan điểm đồng ý với ý kiến đề xuất bãi bỏ cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính và bổ sung quy định về giải quyết hậu quả việc sống chung như vợ chồng giữa những người cùng giới tính.

Đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luât Hôn nhân và gia đình năm 2000, Bộ Tư pháp đề xuất hai phương án về kết hôn đồng giới: giữ nguyên quy định cấm và đề xuất bãi bỏ quy định này.

Cụ thể, Điều 10 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 (Luật Hôn nhân) những trường hợp cấm kết hôn bao gồm điều cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính. Về trường hợp này, hiện tại Bộ Tư pháp thấy có hai luồng ý kiến khác nhau.

Thứ nhất, cho rằng hôn nhân đồng giới là vấn đề nhạy cảm, do đó cần phải xem xét, cân nhắc và nhìn nhận ở nhiều khía cạnh, cần có lộ trình phù hợp. Trên thế giới, các nước như Hà Lan, Canada, Pháp đã công nhận hôn nhân đồng giới nhưng thời gian thừa nhận quyền hôn nhân đồng giới cũng cần từ 3 đến 5 năm. Ngay ở châu Á, Trung Quốc và Ấn Độ không thừa nhận hôn nhân đồng tính, nhưng đã hợp pháp hóa quan hệ đồng tính vào năm 1997 (Trung Quốc), 2009 (Ấn Độ).
 
Cần phải có các quy định để một mặt góp phần ngăn ngừa thái độ kỳ thị đối với những người cùng giới tính, mặt khác, tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các quan hệ về tài sản và con (nếu có) trong trường hợp họ sống chung với nhau như vợ chồng
 
Ý kiến thứ hai lại cho rằng, quan hệ hôn nhân giữa những người cùng giới tính là không phù hợp với chức năng xã hội của hôn nhân cũng như với quan niệm truyền thống về hôn nhân và gia đình ở nước ta. Do đó, cần tiếp tục duy trì quy định cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính như quy định hiện hành.
 
Bộ Tư pháp đưa ra quan điểm đồng ý với ý kiến thứ nhất tại dự thảo Luật đã đề xuất bãi bỏ khoản 5 Điều 10 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 về cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính, và bổ sung quy định về giải quyết hậu quả việc sống chung như vợ chồng giữa những người cùng giới tính.
 
Theo Tiền Phong Online
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang