Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân 2017: Nhiều ngành điểm rất cao

author 06:08 17/07/2017

(VietQ.vn) - Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân 2017 chính xác nhất luôn được cập nhậ. Xem điểm xét tuyển và điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân 2017 tại đây.

Sự kiện: Kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Năm nay, trường Học viện An ninh Nhân dân tuyển sinh theo phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: theo ngưỡng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển là thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển xét tuyển vào một trong các học viện, trường đại học CAND.

Mã ngành đăng ký xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh của học viện năm 2017 như sau:

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo mức điểm sàn là 15,5 đối với tất cả các khối thi trên cả nước, trường Học viện An ninh Nhân dân đã công bố mức điểm xét tuyển như sau:

1. Đối với hệ sỹ quan

- Thí sinh đạt sơ tuyển, đã nộp phiếu đăng ký xét tuyển về các trường CAND theo đúng thời gian quy định;

- Đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Học viện ANND là nguyện vọng 1;

- Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (15,5 điểm), mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ

5,0 điểm (chưa nhân hệ số, đối với thang điểm 10) trở lên. Đối với xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh điểm môn Tiếng Anh đạt từ 7,0 điểm

(chưa nhân hệ số, đối với thang điểm 10) trở lên.

- Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt nhiều so với chỉ tiêu thì thí sinh trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, Xét thí sinh tổng điểm 03 môn (không tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) đã làm tròn đến 0.25, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.

+ Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có tổng điểm 03 môn (không tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) chưa làm tròn, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.

+ Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét theo thứ tự thí sinh có điểm môn Toán học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển Toán học + Vật lý + Tiếng Anh. Xét theo thứ tự thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Lịch sử. Xét theo thứ tự thí sinh có điểm môn Anh cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Anh.

2. Đối với hệ dân sự

Đạt yêu cầu sơ tuyển xét tuyển vào một trong các học viện, trường đại học CAND; đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo (15,5 điểm); điểm tối thiểu của mỗi môn thi trong Tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm.

***Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân chính xác nhất tại đây:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

52220201

Ngôn ngữ Anh (Nam)

D01

27.25

Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25.16

2

52220201

Ngôn ngữ Anh (Nữ)

D01

30.5

 

3

52480202

An toàn thông tin (Nam)

D01

19.75

 

4

52480202

An toàn thông tin (Nam)

A01

23.5

 

5

52480202

An toàn thông tin (Nữ)

A01

27.75

 

6

52860100

Nghiệp vụ An ninh (Nam)

A01

27.75

Trong số 08 thí sinh cùng mức 27.75 lấy 03 thí sinh: 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.2 điểm; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.15 và môn toán đạt 9.4

7

52860100

Nghiệp vụ An ninh (Nam)

C03

25.5

Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25

8

52860100

Nghiệp vụ An ninh (Nam)

D01

26.25

 

9

52860100

Nghiệp vụ An ninh (Nữ)

A01

29.5

 

10

52860100

Nghiệp vụ An ninh (Nữ)

C03

28

Trong số 03 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26.6

11

52860100

Nghiệp vụ An ninh (Nữ)

D01

29

Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8.2

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang