Điểm nhấn hoạt động hỗ trợ DN nâng cao năng suất chất lượng ở Quảng Nam

author 10:55 01/09/2018

(VietQ.vn) - Nhiều doanh nghiệp ở Quảng Nam đánh giá đề án Nâng cao năng suất chất lượng của tỉnh đã mang lại nhiều bổ ích, thiết thực, giúp cho các doanh nghiệp biết được năng lực nội tại để có những định hướng chính xác.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Theo báo cáo của Ban điều hành Đề án năng suất chất lượng tỉnh Quảng Nam, nhận thức về phong trào năng suất chất lượng của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam đã có sự chuyển biến tích cực.

thể hiện qua việc số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia Đề án, thông qua việc đăng ký tham gia các khóa đào tạo về NSCL. Nhiều doanh nghiệp tham gia các khóa đào tạo đánh giá cao chương trình Năng suất chất lượng tại địa phương, đó là hoạt động thiết thực, bổ ích cho doanh nghiệp mà tất cả các doanh nghiệp đều xét thấy cần thiết, nhất là giai đoạn đang hội nhập sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam như hiện nay. Việc đánh giá, đo lường được yếu tố năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp biết được năng lực nội tại để có những định hướng cho thời gian đến một cách chính xác.

Theo thống kê, năm 2017, tổ chức 6 lớp đào tạo, 2 lớp về ISO 9001:2015, 2 lớp về Kaizen-5S, 2 lớp về Lean6sigma

-Về nội dung đào tạo: Thông qua tổng hợp 165 phiếu thu tập ý kiến đánh giá của các học viên tham gia đào tạo 2017, thì cơ bản các học viên đánh gia cao nội dung đào tạo, thể hiện qua thang điểm (từ 1-10).

-Về phương pháp đào tạo: Theo phương pháp 2 chiều, từ học viên đặt câu hỏi với giảng viên và ngược lại, thảo luận nhóm; những doanh nghiệp, học viên có kinh nghiệp chia sẻ trước lớp về những mô hình áp dụng thành công tại doanh nghiệp mình. Năm 2017, kết hợp tham quan trải nghiệm thực tế và thực hành đánh giá chấm điểm 5S tại Nhà máy gạch của Công ty CP Đồng Tâm Miền Trung – KCN Điện Nam Điện Ngọc và Công ty CP Cẩm Hà.

-Về việc áp dụng các nội dung đã học vào doanh nghiệp mình:

Thông qua tổng hợp 112 phiếu thu thập ý kiến đánh giá của các học viên tham gia đào tạo 2017, thì cơ bản các học viên đánh giá cao nội dung đào tạo được áp dụng hiệu quả tại doanh nghiệp.

Qua đó cho thấy, khả năng áp dụng các nội dung đã học và hiệu quả sau khi áp dụng đều đạt mức độ cao (rất tốt và tốt). Như vậy có thể nói, nội dung đào tạo rất phù hợp cho các doanh nghiệp, được các doanh nghiệp tham gia hưởng ứng nhiệt tình và áp dụng, mang lại hiệu quả cao tại doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp đã tự triển khai được các hoạt động cải tiến tại chính đơn vị mình, nhiều doanh nghiệp đã được Tổng cục chọn là mô hình điểm trong việc áp dụng hệ thống, công cụ NSCL, có doanh nghiệp đã được nhiều tỉnh bạn đến học tập.

Bước đầu đã đánh giá sơ bộ được hiệu quả của các doanh nghiệp khi tham gia Đề án. Đã cho thấy hiệu quả thiết thực về năng suất; quản lý, thương hiệu, năng lực cạnh tranh; hiệu quả cải tiến.

Về hỗ trợ cho các doanh nghiệp, theo Ban điều hành Đề án:

 - Đối với doanh nghiệp đánh giá hợp quy (áp dụng quy chuẩn kỹ thuật): tạo lòng tin cho khách hàng thông qua sản phẩm hàng hóa đã đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

- Đối với doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng: giúp cho nâng cao sự thảo mãn của khách hàng, chứng tỏ khả năng cung cấp ổn định sản phẩm/dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng và luật pháp.

 - Đối với doanh nghiệp xây dưng, áp dụng Quy trình thực hành SX nông nghiệp tốt (VietGAP): tạo ra sản phẩm đảm bảo vệ sinh thực phẩm, có chất lượng cao, ổn định; mang lại lòng tin cho khách hàng.

Tuy nhiên việc đánh giá hiệu quả của từng doanh nghiệp được hỗ trợ là rất khó khăn; việc đánh giá hiệu quả vẫn chủ yếu thông qua phiếu đánh giá của học viên, thông qua phong trào doanh nghiệp xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ năng suất chất lượng, đánh giá hợp chuẩn, hợp quy.  

Hồng Anh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang