Điện lực Thanh Hóa đấu thầu rộng rãi nhiều gói thầu

author 06:51 09/03/2020

(VietQ.vn) - Thời gian qua, Điện lực Thanh Hóa đã mở nhiều gói thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Cụ thể, Gói thầu Xây lắp thuộc dự án Lộ 971, 973 Bàn Thạch lên vận hành cấp điện áp 22kV. Hình thức đấu thầu rộng rãi.

Gói thầu Xây lắp thuộc Xuất tuyến lộ 375 trạm 110kV Quảng Xương. Hình thức đấu thầu rộng rãi.

Gói thầu xây lắp thuộc dự án Xuất tuyến lộ 375 trạm 110kV Quảng Xương. Hình thức đấu thầu rộng rãi.

Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án CQT lưới điện Điện lực Thành phố Thanh hóa năm 2020. Hình thức đấu thầu rộng rãi.

Công ty Điện lực Thanh Hóa. (Ảnh: báo Đấu thầu).

Cũng liên quan đến hoạt động của Công ty, thực hiện văn bản số 52/EVN-KD, ngày 03/1/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Số 01/EVNNPC-KD ngày 02/01/2019 và Công văn số 106/EVNNPC-KD ngày 09/01/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc cung cấp 100% dịch vụ điện, mở tài khoản và trải nghiệm trên cổng dịch vụ công Quốc gia đến các đơn vị trực thuộc triển khai cung cấp dịch vụ, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã ban hành 3208/PCTH-KD ngày 31/12/209 và Số 100/PCTH-KD ngày 11/01/2020 V/v: Triển khai cung cấp dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu các phòng, ban chức năng Công ty đến các đơn vị đảm bảo việc thực hiện các công việc như: Nghiên cứu kỹ nội dung văn bản số 52/EVN-KD của EVN, phổ biến, quán triệt đến toàn bộ CBCNV nắm bắt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Yêu cầu thực hiện ngay việc mở tài khoản doanh nghiệp cho Công ty và phổ biến, quán triệt 100% CBCNV mở tài khoản và trải nghiệm sử dụng dịch vụ trên cổng DVCQG đang cung cấp khi phát sinh yêucầu, bao gồm cả dịch vụ điện của EVN cũng như dịch vụ công do các Bộ/ngành/địa phương cung cấp.

Bên cạnh đó, mỗi CBCNV của các đơn vị trong công ty luôn tích cực truyền thông, phổ biến đến người thân, bạn bè, khách hàng sử dụng điện về việc cung cấp dịch vụ điện cũng như các dịch vụ công khác của các Bộ/ngành/địa phương đã cung cấp trên cổng DVCQG và các lợi ích mang lại.

Nhóm phóng viên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang