Điều kiện để được miễn đồng chi trả chi phí BHYT

author 17:53 23/11/2019

(VietQ.vn) - Thông tin từ Bảo hiểm xã hội về điều kiện để được miễn đồng chi trả chi phí BHYT.

Theo đó, BHXH Việt Nam cho biết: Điều kiện để được miễn đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT như sau:

- Có thời gian tham gia 5 năm liên tục trở lên;

- Có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến (thời điểm trước ngày 1/7/2019 là 8.340.000 đồng).

Nếu người dân có đủ các điều kiện nêu trên thì mang các hồ sơ chứng từ (Biên lai/Phiếu thu số tiền cùng chi trả do cơ sở khám chữa bệnh cấp…) trong thời gian nằm viện đến cơ quan BHXH nơi cư trú để được cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Điều kiện để được miễn đồng chi trả chi phí BHYT

 Điều kiện để được miễn đồng chi trả chi phí BHYT.

Từ năm 2019, thời hạn giải quyết cấp thẻ BHYT rút từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. Khi cấp lại, đổi thẻ BHYT, nếu không thay đổi thông tin, thời gian giải quyết không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Từ ngày 1/1/2019, luật bảo hiểm y tế mới nhất quy định thời gian giải quyết cấp thẻ BHYT được thực hiện trong ngày (24 giờ). Cũng theo lộ trình trên, trường hợp thay đổi thông tin sổ bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT sẽ được BHXH Việt Nam xử lý không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Với người tham gia đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, việc thực hiện trong ngày. Việc cấp lại, đổi thẻ được thực hiện tại cơ quan BHXH quản lý thu và cấp thẻ BHYT trước đó.

Nam Dương 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang