Đính chính và cáo lỗi về thông tin nước mắm chứa thạch tín

author 20:03 31/10/2016

(VietQ.vn) - Chất lượng Việt Nam Online (VietQ.vn) xin đính chính thông tin về nước mắm chứa thạch tín vượt ngưỡng và cáo lỗi cùng bạn đọc, các nhà sản xuất và các cơ quan quản lý.

Sự kiện: Chất lượng nước mắm

Vào ngày 13/10, VietQ.vn đã đăng tải bài viết: "Giật mình với 75 mẫu nước mắm chứa thạch tín cao vượt ngưỡng". Nội dung thông tin này được phóng viên tổng hợp một phần từ báo khác. Thông tin đó không chính xác và Ban Biên tập đã gỡ bỏ nội dung thông tin trong bài viết ngay sau đó.

Đồng thời, Ban Biên tập cũng chỉ đạo các Phóng viên, Biên tập viên tập trung khai thác thông tin, lấy ý kiến cơ quan chức năng, nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp để phản biện lại những thông tin không chính xác về nước mắm chứa thạch tín cao vượt ngưỡng.

Đã có khoảng hơn 10 bài viết phản biện, phủ nhận nước mắm chứa thạch tín cao gây ảnh hưởng tới người tiêu dùng, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng về nước mắm an toàn. 

Chúng tôi đã gỡ bỏ nội dung và có các bài phản biện, phân tích để nói về chất lượng nước mắm an toàn và nhận thức được rằng việc đưa thông tin ban đầu là không chính xác, chúng tôi xin cải chính và xin lỗi bạn đọc, các nhà sản xuất và các cơ quan quản lý.

Chất lượng Việt Nam (VietQ.vn) mong bạn đọc lượng thứ và tiếp tục ủng hộ.

Ban Biên tập

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang