Doanh nghiệp nhà nước phải trích 5% thu nhập cho KHCN

author 07:40 20/10/2013

(VietQ.vn) - Dự kiến, doanh nghiệp nhà nước hàng năm phải trích từ thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp một tỷ lệ hợp lý để lập quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp đó.

Bộ KHCN đã xây dựng 2 phương án để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào KHCN.

Phương án 1 là doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn trong các lĩnh vực sản xuất phải dành tối thiểu 5% thu nhập tính thuế đầu tư cho quỹ KHCN. Doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn trong các lĩnh vực dịch vụ, phi sản xuất thì tỷ lệ này là 3%.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa thì phải đóng 10%.

Còn lại, với các doanh nghiệp ngoài nhà nước được quyền trích từ thu nhập tính thuế một tỷ lệ hợp lý, tối đa 10% cho KHCN.

Phương án 2 là đối với doanh nghiệp nhà nước sản xuất nông, lâm, thủy sản và công nghiệp, xây dựng có tổng vốn trên 100 tỷ đồng phải trích 10% thu nhập tính thuế để lập quỹ phát triển KHCN.

Các doanh nghiệp nhà nước còn lại trích tối thiểu 5% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước được quyền trích từ thu nhập tính thuế một tỷ lệ hợp lý, tối đa 10% cho KHCN.

Tiền trong Quỹ này sẽ dùng để trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hoạt động KHCN của doanh nghiệp (xây dựng phòng thí nghiệm, cơ sở thử nghiệm, máy móc, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu và phát triển...).

Hoặc để mua máy móc, thiết bị thay thế một phần hay toàn bộ công nghệ đã, đang sử dụng bằng công nghệ khác tiên tiến hơn, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận; hoặc trả lương, chi thuê chuyên gia hoặc hợp đồng với tổ chức KHCN để thực hiện hoạt động KHCN của doanh nghiệp...

Dược phẩm là ngành đầu tư lớn vào KHCN

Dược phẩm là ngành chi cho R&D lớn. 

Hàng năm, doanh nghiệp phải lập báo cáo việc trích, sử dụng Quỹ; gửi đến cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, Sở KHCN và Sở Tài chính. Thơi hạn nộp cùng thời điểm nộp báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp chưa có nhu cầu hoặc sử dụng không hết quỹ phát triển KHCN, doanh nghiệp có quyền chi nộp về Quỹ phát triển KHCN quốc gia đối với các Tập đoàn và Tổng Công ty trực thuộc Chính phủ; Quỹ phát triển KHCN của các bộ chủ quản, tỉnh, thành phố với các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc.

Các doanh nghiệp còn lại được quyền đóng góp vào các quỹ phát triển KHCN của nhà nước hoặc tổ chức, các nhân hợp pháp.

Trong thời hạn 5 năm, kể từ khi trích lập, nếu quỹ phát triển KHCN không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã được trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

Minh Thu

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang