video hot

Doanh nghiệp tìm kiếm nhãn chất lượng cao để xuất khẩu

10:32 13/08/2020

Vietq.vn - Các doanh nghiệp cho biết, tại các thị trường lớn, hiện nhãn miền Bắc có nhiều thế mạnh cạnh tranh hơn so với nhãn Thái Lan như trái to, mã vàng đẹp.

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang