Đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Sở hữu trí tuệ và hoạt động KH&CN

author 13:39 21/09/2017

(VietQ.vn) - Trong 7 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ KH&CN vừa được Chính phủ quyết định đơn giản hóa, có 2 thủ tục lĩnh vực Sở hữu trí tuệ và 5 thủ tục lĩnh vực hoạt động KH&CN

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Chính phủ vừa thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN)

Theo đó, nội dung đơn giản hóa liên quan đến 7 thủ tục hành chính trong 2 lĩnh vực: 1- Sở hữu trí tuệ (2 thủ tục); 2- Hoạt động khoa học và công nghệ (5 thủ tục).

Các thủ tục được đơn giản hóa gồm: cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ cao cho cá nhân; cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho cá nhân; cấp, thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN; cấp, thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN; bổ nhiệm giám định viên tư pháp; cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; cấp, cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp.

Trong đó, với 2 thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ cao cho cá nhân và cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho cá nhân, phương án nêu rõ, bỏ thành phần hồ sơ là bản sao có công chứng Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và bổ sung số định danh cá nhân quy định tại Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao (Biểu B1-CNHĐUD) ban hành kèm theo Thông tư 32 ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Sở hữu trí tuệ và hoạt động KH&CN. Ảnh minh họa/Zing

Cũng trong lĩnh vực hoạt động KH&CN, Chính phủ quyết định đơn giản hóa thủ tục cấp; thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN. Cụ thể, bỏ thành phần hồ sơ là Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 1 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức KH&CN quy định tại điểm c khoản 4 Điều 6 Thông tư 03 ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN.

Đồng thời, bỏ thông tin về ngày sinh, giới tính, địa chỉ thường trú và bổ sung số định danh cá nhân quy định tại Đơn đề nghị được làm việc chính thức (Mẫu 9), Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm (Mẫu 10) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN.

Chính phủ giao Bộ KH&CN căn cứ nội dung phương án đơn giản hóa được thông qua, trong phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của CSDL quốc gia về dân cư;

Văn phòng Chính phủ được giao theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp vướng mắc của Bộ KH&CN, các bộ, ngành có liên quan để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ trong quá trình thực thi phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân được thông qua tại Nghị quyết này.

 Hùng Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang