Đóng bảo hiểm y tế trên 5 năm có được hưởng 100% chi phí khám bệnh?

authorLan Ninh 13:30 23/12/2016

(VietQ.vn) - Tôi đóng bảo hiểm y tế từ năm 2010, được biết là nếu đóng bảo hiểm y tế trên 5 năm thì được hưởng 100% chi phí khám bênh, điều đó có đúng không?

Sự kiện: Tư vấn pháp luật vietq

Độc giả Trần Thi Hoa (Nam Định): Tôi đóng bảo hiểm y tế từ năm 2010, được biết là nếu đóng bảo hiểm y tế trên 5 năm thì được hưởng 100% chi phí khám bệnh, điều đó có đúng không? Phải làm thủ tục gì để được hưởng quyền lợi này?

Đóng bảo hiểm y tế trên 5 năm có được hưởng 100% chi phí khám bệnh?

Đóng bảo hiểm y tế trên 5 năm có được hưởng 100% chi phí khám bệnh? Ảnh minh họa 

Luật sư trả lời:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 22 Luật BHYT quy định về mức hưởng BHYT:

“c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến”.

Điểm đ Điều 4 Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Điều 22 Luật BHYT quy định: “100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến”.

Hộ kinh doanh nhỏ lẻ phải nộp thuế tháng như thế nào?(VietQ.vn) - Tôi có mở cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ tại đất ở nhà mình, thu nhập mỗi tháng khoảng 7-8 triệu đồng. Vậy hàng tháng tôi có phải đóng thuế không?

Như vậy, để được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thì phải đáp ứng những điều kiện sau:

- Khám chữa bệnh đúng tuyến.

- Có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục.

- Có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh.

Đáp ứng những điều kiện trên thì bạn phải thực hiện thêm thủ tục đổi thẻ để trên thẻ có dõng chữ: “Thời điểm đủ 5 năm liên tục: từ ngày…/…/….” vào hồ sơ để được đổi thẻ bao gồm:

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

- Thẻ BHYT đang còn thời hạn sử dụng.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ có trách nhiệm rà soát, xác định thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục và in thẻ BHYT mới

Luật sư Trịnh Anh Dũng

Văn phòng luật sư Trịnh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang