Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng của natri hydroxit công nghiệp

author 06:21 05/12/2020

(VietQ.vn) - Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng của natri hydroxit công nghiệp.

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và kiểm tra chất lượng natri hydroxit (NaOH) công nghiệp được sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy định này không áp dụng cho natri hydroxit tinh khiết và natri hydroxit thực phẩm.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh natri hydroxit công nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 12 năm 2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào năm 2021.

Trước đó, Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong bóng đèn huỳnh quang.

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và các quy định về quản lý đối với hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang được quy định tại Phụ lục của Quy chuẩn này.

Quy chuẩn này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh đèn huỳnh quang có chứa thủy ngân được quy định tại Phụ lục của Quy chuẩn này, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 12 năm 2020.

Hà My

Xử lý và gỡ bỏ nhiều kênh YouTube có nội dung nhảm nhí, giật gân(VietQ.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố, 4 kênh YouTube có nội dung nhảm nhí, cờ bạc, bạo lực... đã bị Google ngừng việc chia sẻ tiền quảng cáo và gỡ bỏ.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang