Dự thảo sửa đổi Nghị định và Quy tắc thực thi của Đạo luật An toàn sản phẩm hóa chất tiêu dùng

author 06:36 28/10/2020

(VietQ.vn) - Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/911 ngày 31/7/2020, Hàn Quốc thông báo dự thảo 2 văn bản: Sửa đổi một phần Nghị định thực thi của Đạo luật An toàn sản phẩm hóa chất tiêu dùng và chất diệt khuẩn và Sửa đổi một phần Quy tắc thực thi của Đạo luật An toàn sản phẩm hóa chất tiêu dùng và chất diệt khuẩn.

Dự thảo sửa đổi một phần Nghị định thực thi của Đạo luật An toàn sản phẩm hóa chất tiêu dùng và chất diệt khuẩn quy định: Danh sách bổ sung của chất hoặc sản phẩm được miễn kiểm tra, thông báo hoặc phê duyệt tuân thủ; phương pháp áp dụng để thông báo và phê duyệt bất kỳ thay đổi nào xảy ra trong sản phẩm hóa chất tiêu dùng đã được thông báo hoặc phê duyệt đối tượng Kiểm tra An toàn; các yếu tố bổ sung của tiêu chí tương tự được áp dụng cho các mặt hàng đã qua xử lý nhập khẩu; lý do cho phép các thử nghiệm động vật có xương sống lặp lại; thời gian kinh nghiệm làm việc tối thiểu đối với kỹ thuật viên của các viện kiểm nghiệm được chỉ định; danh sách các công việc bổ sung có thể được thực hiện bởi một đại diện được chỉ định bởi nhà sản xuất ở nước ngoài; và thông tin mà người đại diện sẽ thông báo cho các nhà nhập khẩu.

Dự thảo sửa đổi một phần Quy tắc thực thi của Đạo luật An toàn sản phẩm hóa chất tiêu dùng và chất diệt khuẩn quy định: Thủ tục xác nhận liệu một chất hoặc sản phẩm có được miễn kiểm tra, thông báo hoặc phê duyệt tuân thủ hay không; danh sách các thay đổi sẽ được thông báo hoặc phê duyệt liên quan đến sản phẩm hóa chất tiêu dùng đã được thông báo hoặc phê duyệt đối tượng Kiểm tra An toàn, và các mẫu đơn đăng ký có liên quan; danh sách thông tin về sản phẩm hóa chất tiêu dùng được kiểm tra an toàn sẽ được tiết lộ cho công chúng;

Cải tiến thủ tục đệ trình chung để phê duyệt và các yêu cầu dữ liệu liên quan; một phương pháp cho phép tạm thời miễn chấp thuận các sản phẩm diệt khuẩn sinh học tại thời điểm khẩn cấp; nộp dữ liệu bằng chứng để chứng minh tác dụng hoặc hiệu quả của sản phẩm hóa chất tiêu dùng khi thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về sản phẩm đó, nếu nó nhằm chỉ ra tác dụng hoặc hiệu quả của bất kỳ hoạt chất nào trong sản phẩm;

Cấm hiển thị bất kỳ chỉ dẫn hoặc biểu hiện nào trên bao bì và quảng cáo nếu nó tuyên bố tác dụng hoặc hiệu quả khác với những gì đã được thông báo hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; một tiêu chuẩn cho sản xuất hoặc cơ sở lưu trữ để đảm bảo quản lý chất lượng của các sản phẩm được yêu cầu phê duyệt, và tiêu chuẩn kiểm soát an toàn của chúng; tư cách người đại diện được nhà sản xuất ở nước ngoài chỉ định và thủ tục thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về việc chỉ định hoặc sa thải.

Mục đích đưa ra hai bản dự thảo này theo sửa đổi của Đạo luật An toàn sản phẩm hóa chất tiêu dùng và chất diệt khuẩn vào ngày 24 tháng 3 năm 2020. Những sửa đổi một phần này của các luật dưới đây nêu rõ các vấn đề được giao phó để hỗ trợ việc thực hiện Đạo luật, cũng như cung cấp các yếu tố bổ sung để cải thiện hệ thống bảo đảm an toàn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Hà My

Xuất hiện loại sơn thông minh có khả năng làm mát không khí giống điều hòa(VietQ.vn) - Các nhà khoa học Mỹ vừa chế tạo thành công loại sơn thông minh có thể phản xạ tới 95,5% ánh sáng Mặt Trời, giúp làm mát không khí trong tòa nhà mà không cần điều hòa.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang