Đưa sách hay đến dân thường

author 06:48 26/02/2014

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Dự án công bố và phổ biến các Tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước.

Các học sinh, sinh viên sẽ được thưởng thức Bộ sách “Tổng tuyển tập về văn học cách mạng Việt Nam” - Ảnh minh họa

Theo đó, Dự án sẽ công bố và phổ biến các Tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước từ năm 2012 trở về trước, nhằm xây dựng một bộ sách gồm 367 tác phẩm của 121 tác giả đoạt Giải thưởng Nhà nước đã công bố trong 3 đợt (2001, 2007 và 2012), thành 166 tập sách với mục tiêu là phản ánh sâu sắc và toàn diện cuộc sống và con người Việt Nam thời kỳ đấu tranh chống xâm lược và bảo vệ, xây dựng Tổ quốc, qua đó phản ánh thành tựu văn học cách mạng hùng hậu, khẳng định diện mạo hoàn chỉnh mang tính hệ thống về một thời kỳ lịch sử vĩ đại của dân tộc.

Đồng thời, Bộ sách “Tổng tuyển tập về văn học cách mạng Việt Nam” được biên soạn nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm đồng thời góp phần quảng bá, lưu trữ các tác phẩm văn học có giá trị cao được Đảng, Nhà nước ghi nhận.

Bộ sách là ấn phẩm đến với các tầng lớp bạn đọc thông qua hệ thống thư viện, các Hội văn học nghệ thuật địa phương, các Trung tâm lưu trữ, các trường văn hóa nghệ thuật và các trường phổ thông trên cả nước; đặc biệt là nhân dân và chiến sĩ ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức, nghiên cứu, tiếp cận các giá trị văn chương của nhân dân.

Bộ sách đến với công chúng góp phần tiếp tục kế thừa và bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách con người Việt; xây dựng những giá trị nhân văn và văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước. Bộ sách là dữ liệu tin cậy, chuẩn xác để góp phần giao lưu, quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới.

Đối tượng được thụ hưởng dự án là các bạn đọc trong và ngoài nước quan tâm đến văn học nghệ thuật, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhân dân và chiến sĩ ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; các trung tâm văn hóa, xã hội; các viện chuyên ngành và các nhà chuyên môn nghiên cứu; hệ thống các trường đại học, các cơ quan báo chí và các học viện tuyên truyền báo chí của hệ thống công tác văn hóa, tư tưởng từ Trung ương đến địa phương (cấp tỉnh).

Cụ thể gồm: Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội Nhà văn và các chi hội trên toàn quốc; thư viện của 200 trường trung học phổ thông, trung học cơ sở tiêu biểu và thư viện 100 trường đại học trên toàn quốc; các đồn biên phòng; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số và các chi hội trên toàn quốc; các điểm thư viện quận, huyện trên toàn quốc.

Dự án được thực hiện trong 2 năm (2014 - 2015), với số lượng phát hành 2.400 bản/đầu sách.

Theo Chinhphu.vn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang