Dùng khoa học xác định hài cốt liệt sĩ

author 06:13 15/07/2014

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 268/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Trước đó, ngày 4/7/2014, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trường Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin đã chủ trì cuộc họp Ban Chi đạo.

Sau khi nghe báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin (Kế hoạch số 12/KH-BCĐ150) và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Thông báo số 42/TB-VPCP ngày 24/1/2014; ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện các Bộ, cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:

Ban Chỉ đạo hoan nghênh và ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự phối họp chặt chẽ, nghiêm túc của các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 12/KH-BCĐ150 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo 150.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện còn thấp, còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành theo tiến độ đề ra, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm hơn nữa của các thành viên Ban Chỉ đạo cũng như các cơ quan liên quan trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung làm tốt các công việc theo phân công như sau:

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Quy trình xác đinh danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin trong tháng 10/2014; tổ chức tập huấn cho các địa phương và các đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ trong phạm vi cả nước trong quý IV/2014.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hoàn thành điều tra, thống kê, tổng hợp, cập nhật, bổ sung thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ thí điểm tại 5 tỉnh (Hậu Giang, Ninh Thuận, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Hà Giang) trong quý III /2014; triển khai điều tra trên toàn quốc để xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ trong năm 2014; trao kết quả giám định danh tính liệt sỹ đến thân nhân liệt sỹ.

Bộ Tài chính khẩn trương điều chuyển kinh phí từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sang để thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp các cơ sở giám định cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn các nội dung chi đặc thù thực hiện Đề án 150 trong quý III/2014.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp nhận kinh phí (47 tỷ đồng/cơ sở) và khẩn trương chi đạo việc đầu tư nâng cấp cơ sở giám định gen với mục tiêu đạt 4.000 mẫu/năm theo Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/1/2013 và Thông báo số 42/TB-VPCP ngày 24/1/2014 của Văn phòng Chính phủ. 3 cơ sở giám định gen đẩy nhanh tiến độ phân tích ADN hài cốt liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ; thực hiện lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ đã có một phần thông tin theo yêu cầu của tỉnh Quảng Trị và tỉnh Bình Thuận trong quý III/2014.

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hơp với đặc điểm của từng vùng, miền; nâng cao hiệu quả công tác thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và những thông tin khác phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam chủ động cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ cho Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động các tổ chức thành viên, nhân dân và cộng đồng tích cực tìm kiếm, thu thập và cung cấp thông tin cho việc xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tuyên truyền, chi đạo các cơ quan chức năng thực hiện công tác xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin trên địa bàn.

Theo TTXVN

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang