video hot

EVNNPT: Khoa học công nghệ là ‘đòn bẩy’ quan trọng tăng năng suất lao động

14:27 14/11/2017

Vietq.vn - Xác định Khoa học công nghệ (KHCN) là một trong những yếu tố cơ bản, góp phần vào việc xây dựng hệ thống truyền tải điện quốc gia đồng bộ, hiện đại, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) luôn chú trọng đầu tư cho KHCN, coi đây là hướng đầu tư cho phát triển bền vững, duy trì được sức mạnh tổng hợp của EVNNPT.

Sự kiện: Năng suất chất lượng

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang