Gia chủ tuổi Mậu Thìn (sinh năm 1988): Chọn tuổi nào xông đất là tốt nhất?

authorHuyền Bùi 06:43 12/02/2018

(VietQ.vn) - Gia chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp phất lên như “cờ gặp gió” nếu chọn những tuổi xông đất dưới đây.

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Tuổi của gia chủ: Mậu Thìn

Năm sinh : 1988

Mệnh: Đại Lâm Mộc

Cung: Chấn

Năm: 2018

Năm xông nhà: Mậu Tuất

Mệnh: Bình Địa Mộc

Cung: Nam: Đoài - Nữ: Càn

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 năm Mậu Tuất 2018.

Gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Tuổi xông nhà Quý Tỵ 1953 mệnh Trường Lưu Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Quý tương sinh với Mậu của gia chủ, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Quý tương sinh với Mậu của năm Mậu Tuất, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tỵ không sinh, không khắc với Thìn của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tỵ không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

Tổng điểm : 10/12, rất tốt.

Tuổi xông nhà Quý Hợi 1983 mệnh Đại Hải Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Quý tương sinh với Mậu của gia chủ, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Quý tương sinh với Mậu của năm Mậu Tuất, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Thìn của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

Tổng điểm : 10/12, rất tốt.

Tuổi xông nhà Mậu Tý 1948 mệnh Tích Lịch Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Tam hợp với Thìn của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

Tổng điểm : 9/12, tốt.                                                            

Tuổi xông nhà Bính Thân 1956 mệnh Sơn Hạ Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thân Tam hợp với Thìn của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

Tổng điểm : 9/12, tốt.

gia-chu-tuoi-mau-thin-sinh-nam-1988-chon-tuoi-nao-xong-dat-la-tot-nhat

 Gia chủ tuổi Mậu Thìn cần chọn tuổi xông đất có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với tuổi của gia chủ. Ảnh minh họa

Tuổi xông nhà Bính Ngọ 1966 mệnh Thiên Hà Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ không sinh, không khắc với Thìn của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

Tổng điểm : 9/12, tốt.

Tuổi xông nhà Mậu Ngọ 1978 mệnh Thiện Thượng Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ không sinh, không khắc với Thìn của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

Tổng điểm : 9/12, tốt

Tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lộ Trung Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

Tổng điểm : 9/12, tốt.

Tuổi xông nhà Bính Tý 1996 mệnh Giang Hạ Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Tam hợp với Thìn của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

Tổng điểm : 9/12, tốt.

Tuổi xông nhà Đinh Dậu 1957 mệnh Sơn Hạ Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dậu Lục hợp với Thìn của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dậu Lục hại với Tuất của năm Mậu Tuất, không tốt.

Tổng điểm : 8/12, tốt.

Tuổi xông nhà Ất Tỵ 1965 mệnh Phú Đăng Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tỵ không sinh, không khắc với Thìn của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tỵ không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

Tổng điểm : 8/12, tốt.

Gia chủ tuổi Ất Mão (sinh năm 1975): Chọn tuổi nào xông đất là tốt nhất?(VietQ.vn) -Gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 nên chọn tuổi của người xông đất đáp ứng đủ các tiêu chí: có đạo đức đàng hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, công việc làm ăn đang trên đà phát triển thì càng tốt.

Tuổi xông nhà Ất Hợi 1995 mệnh Sơn Đầu Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Thìn của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

Tổng điểm : 8/12, tốt.

Tuổi xông nhà Ất Dậu 2005 mệnh Tuyền Trung Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dậu Lục hợp với Thìn của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dậu Lục hại với Tuất của năm Mậu Tuất, không tốt.

Tổng điểm : 8/12, tốt.

Hướng xuất hành đầu năm mới Mậu Tuất 2018 cho gia chủ Mậu Thìn

Ngày mùng 1 Tết (Thứ 6 ngày 16/2 dương lịch): Nên xuất hành theo hướng Nam.

Ngày mùng 2 Tết (Thứ 7 ngày 17/2 dương lịch): Nên xuất hành theo hướng Tây Nam.

Ngày mùng 3 Tết (Chủ nhật ngày 18/2 dương lịch): Nên xuất hành theo hướng Tây Nam.

Ngày giờ tốt mở hàng đầu năm mới Mậu Tuất 2018

Ngày mùng 3 Tết (18/2 dương lịch) giờ đẹp Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h).

Ngày mùng 5 Tết (20/2 dương lịch) giờ đẹp Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h).

Ngày mùng 10 Tết (25/2 dương lịch) giờ đẹp Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h).

Minh Trần (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang