Gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu

author 08:55 24/03/2020

(VietQ.vn) - Bộ Công Thương vừa ra thông báo về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu. Theo đó, phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam sẽ chịu thuế tự vệ ở mức 6,4 - 15,3% cho tới ngày 21/3/2023.

Ngày 20/3/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00 nhập khẩu vào Việt Nam với mức thuế cụ thể như sau:

Từ ngày 22/3/2020 đến ngày 21/3/2021, phôi thép chịu mức thuế 15,3%, thép dài 9,4%; Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 21/3/2022: Phôi thép chịu mức thuế 13,3%, thép dài 7,9%; Từ ngày 22/3/2022 đến ngày 21/3/2023: Phôi thép chịu mức thuế 11,3%, thép dài 6,4%; Từ ngày 22/3/2023 trở đi, mức thuế sẽ là 0% nếu biện pháp tự vệ toàn cầu không được tiếp tục gia hạn.

Bộ Công Thương xác định việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu là cần thiết để tiếp tục ngăn chặn thiệt hại của ngành sản xuất trong nước  

Trước đó, ngày 18/7/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam; ngày 22/8/2019, Bộ Công Thương tiếp tục ban hành Quyết định số 2605/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.

Gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại của ngành sản xuất trong nước.

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cho biết, ngày 16/3/2020, Cơ quan điều tra đã hoàn thành kết luận rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, căn cứ Hiệp định Tự vệ của Tổ chức Thương mại thế giới, biện pháp tự vệ có thể được gia hạn nếu cơ quan điều tra xác định việc gia hạn là cần thiết để ngăn chặn hoặc khắc phục thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước và ngành sản xuất trong nước đang có những điều chỉnh theo kế hoạch. 

Đồng thời, căn cứ quy định của Luật Quản lý ngoại thương, sau khi có yêu cầu rà soát của ngành sản xuất trong nước, Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát và đánh giá tác động của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành sản xuất trong nước, những điều chỉnh của ngành sản xuất trong nước kể từ khi biện pháp tự vệ được áp dụng, khả năng ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa thiệt hại nghiêm trọng nếu chấm dứt việc áp dụng biện pháp tự vệ, tác động của biện pháp tự vệ đến các ngành sản xuất khác nếu được gia hạn.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Công Thương xác định việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu là cần thiết để tiếp tục ngăn chặn thiệt hại của ngành sản xuất trong nước và đảm bảo hiệu quả của biện pháp, giúp ngành sản xuất trong nước có thêm thời gian cần thiết để điều chỉnh. Bộ Công Thương cũng cho biết, sẽ sẵn sàng sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ doanh nghiệp sản xuất trong nước, giảm thiểu khó khăn và áp lực từ thực trạng có lượng lớn hàng hóa tồn kho toàn cầu do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang