Giai đoạn 2021-2025, tiếp tục xây dựng Nông thôn mới theo hướng toàn diện, bền vững

author 14:46 30/12/2020

(VietQ.vn) - Giai đoạn 2021-2025, tiếp tục xây dựng Nông thôn mới (NTM) theo hướng toàn diện, bền vững. Mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu có 50% số huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, có ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao và huyện NTM kiểu mẫu.

Đây là mục tiêu được đưa ra tại “Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện các Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu; định hướng giai đoạn 2021-2025” diễn ra ngày 30/12/2020.

Chất lượng các tiêu chí nông thôn mới được nâng cao

Trong 2 năm (2019-2020), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) đã triển khai Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu của 4 huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An), Hải Hậu (tỉnh Nam Định), Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) và Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai).

Xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) 

Sau 2 năm thực hiện Đề án, các huyện đã xây dựng và tự đề xuất được Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với điều kiện, đặc điểm nổi trội của từng địa phương. Đặc biệt, chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã được nâng cao.

Huyện Nam Đàn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về “Phát triển văn hóa gắn với du lịch” theo Bộ tiêu chí gồm 42 chỉ tiêu gắn với 5 Nhóm tiêu chí, cụ thể: Xây dựng cơ sở hạ tầng văn hóa, du lịch; Xây dựng con người và gia đình văn hóa; Xây dựng môi trường văn hóa; Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; Kết nối văn hóa và du lịch.

Huyện Hải Hậu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững” theo Bộ tiêu chí gồm 14 chỉ tiêu gắn với 3 Nhóm tiêu chí, cụ thể: “Sáng”: Có hạ tầng nông thôn “Kiên cố, đồng bộ, kết nối”; “Xanh, Sạch”: Có cảnh quan, môi trường nông thôn “Xanh mát, sạch đẹp”; “Đẹp”: Có nếp sống văn minh, tiến bộ, giàu bản sắc truyền thống.

Huyện Đơn Dương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về “Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh” theo Bộ tiêu chí gồm 29 chỉ tiêu gắn với 5 Nhóm tiêu chí, cụ thể: Quy mô sản xuất; Kết cấu hạ tầng; Tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm; Ứng dụng CNC theo hướng thông minh; Hiệu quả và bền vững.

Huyện Xuân Lộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững” theo Bộ tiêu chí gồm 29 chỉ tiêu gắn với 6 Nhóm tiêu chí về: Quy mô; Kết cấu hạ tầng; Tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm; Ứng dụng khoa học công nghệ; Hiệu quả và bền vững; Xây dựng mô hình kiểu mẫu.

Đến nay, sau 2 năm triển khai, huyện Nam Đàn đã đạt 29/42 chỉ tiêu (chiếm 69%), Xuân Lộc đạt 19/29 chỉ tiêu (chiếm 65,5%), Hải Hậu đạt 06/14 chỉ tiêu (chiếm 42,9%) và Đơn Dương đạt 10/29 tiêu chí (chiếm 34,5%).

Thực hiện đề án đã giúp các huyện nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của huyện Nam Đàn đạt 46 triệu đồng/người, huyện Hải Hậu đạt 58,3 triệu đồng/người, huyện Đơn Dương đạt 66,7 triệu đồng/người, huyện Xuân Lộc đạt 61,6 triệu đồng/người; cao hơn đáng kể so với thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn cả nước (khoảng 40,5 triệu đồng/người.

Về giảm nghèo, năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo tại 4 huyện tiếp tục giảm nhanh, thấp hơn khá nhiều so với bình quân của cả nước, cụ thể: huyện Nam Đàn còn 1,46% (năm 2018 là 3,15%); huyện Hải Hậu còn 0,05% (năm 2018 là 0,56%); huyện Đơn Dương còn 0,99% (năm 2018 là 1,87%); huyện Xuân Lộc không còn hộ nghèo.

Đáng chú ý, sau 2 năm thực hiện Đề án, các huyện đã bước đầu hình thành được các mô hình cụ thể gắn với lĩnh vực kiểu mẫu, cụ thể như: các mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa ở huyện Nam Đàn; các tuyến đường kiểu mẫu cấp thôn, xã, huyện của huyện Hải Hậu; mô hình liên kết chuỗi giá trị gắn với sản xuất theo chứng nhận và vùng sản xuất tập trung ở huyện Xuân Lộc; mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh ở huyện Đơn Dương...

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, các mô hình còn mang tính đơn lẻ, chưa phổ biến, nhân rộng trên quy mô cấp huyện, chất lượng của các mô hình còn hạn chế, thiếu chiều sâu. Các hoạt động mới tập trung nhiều về cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nông thôn mới, nội dung về nông thôn mới kiểu mẫu mới chỉ hình thành ở một số mô hình, chưa thể hiện rõ sự nổi trội gắn với quy mô cấp huyện, kết quả chỉ là phép cộng cơ học ở cấp độ xã. Chất lượng các mô hình chưa đi vào chiều sâu, chưa mang tính phổ quát và nhân rộng trên phạm vi cấp huyện.

Bên cạnh đó, vai trò và sự chủ động tham gia của người dân, cộng đồng vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu còn hạn chế, nhận thức và mức độ sẵn sàng tham gia vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của người dân chưa được thể hiện rõ nét, ảnh hưởng đến sự lan tỏa và tính bền vững của các mô hình.

Xây dựng Nông thôn mới toàn diện, bền vững

Bước sang giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, phải tiếp tục xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, bền vững, gắn với tập trung nâng cao chất lượng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của người dân nông thôn so với giai đoạn trước.

Mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu có 50% số huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới, có ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với tất cả các huyện đã đạt chuẩn thì phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Việc xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu được giao cho các địa phương hoàn toàn chủ động về định hướng và nguồn lực, tập trung vào nâng cao chất lượng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với điều kiện đặc thù, tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có định hướng, kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo, cần xây dựng đề án cụ thể, tiêu chí rõ ràng gắn với những đặc điểm, lợi thế nổi trội của từng địa phương, theo từng lĩnh vực cụ thể: phát triển kinh tế, văn hóa, môi trường, nông thôn mới gắn với đô thị hóa, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, an ninh trật tự…

Đặc biệt, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trước hết phải thực hiện nâng cao chất lượng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí nâng cao. Cùng với đó cần phải xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, chủ động về nguồn lực, huy động sự tham gia của các ngành, các cấp và đặc biệt là người dân trong quá trình thực hiện- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang