Hà Nội giải thể Văn phòng chống tham nhũng

author 07:58 05/01/2014

UBND thành phố (TP) Hà Nội vừa giải thể Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TP Hà Nội.

Theo Quyết định số 8017/QĐ-UBND, UBND TP giao Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tổng hợp, thống kê tài chính, tài sản, trang thiết bị, phương tiện, các chứng từ, hồ sơ, tài liệu có liên quan, lập danh sách công chức và lao động hợp đồng để tiến hành thủ tục bàn giao, thuyên chuyển về các cơ quan, đơn vị, đồng thời làm việc với Công an TP để thu hồi con dấu của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TP theo quy định.

Lãnh đạo TP yêu cầu Văn phòng UBND TP, Thanh tra TP, Sở Xây dựng, Ban Dân tộc TP tiếp nhận cơ sở vật chất và đội ngũ công chức, lao động hợp đồng được thuyên chuyển từ Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TP..

Theo Công an Nhân dân

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang