Giảm thiểu lãng phí và nâng cao hiệu quả nhờ quản lý tinh gọn – Lean

author 05:54 17/07/2014

(VietQ.vn) – Tăng năng suất lao động, giảm thiểu các lãng phí trong quá trình sản xuất, tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực, rút ngắn thời gian chu trình sản xuất/ cung cấp dịch vụ, đồng thời tăng khả năng đáp ứng một cách linh hoạt các yêu cầu không ngừng biến động và ngày càng khắt khe của khách hàng là mục tiêu sống còn của doanh nghiệp.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Lean tập trung vào việc nhận diện và loại bỏ các hoạt động không tạo thêm giá trị (Non Value-Added) cho khách hàng nhưng lại làm tăng chi phí trong chuỗi các hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ của một tổ chức.

Theo một khảo sát của Trung tâm nghiên cứu doanh nghiệp Lean (Lean Enterprise Research Center) của Anh quốc chỉ ra rằng: trong một công ty sản xuất đặc trưng thì: 

•    Hoạt động tạo ra giá trị tăng thêm là 5%

•    Hoạt động không tạo ra giá trị tăng thêm là 60%

•    Hoạt động không tạo ra giá trị tăng thêm nhưng cần thiết là 35%

•    Tổng cộng các hoạt động là 100%

•    Khách hàng chỉ trả cho bạn các hoạt động tăng thêm giá trị (5%) thôi. Đây là tại sao bạn rất bận nhưng không hiệu quả

•    Làm thế nào thay đổi tỷ lệ nêu trên, biến hoạt động không tăng giá trị thành hoạt động tăng giá trị?

Hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean manufacturing) tập trung vào việc loại bỏ lãng phí trong doanh nghiệp của bạn với các công cụ hữu hiệu sẽ giúp bạn xác định và giảm thiểu các hoạt động không tạo ra giá trị tăng thêm.

Nghiên cứu được tâm lý cũng như nắm bắt được nhu cầu của các doanh nghiệp,  Viện năng suất Việt Nam đã tổ chức khóa đào tạo diễn ra trong ngày 24-25/07/2014  với tên gọi “Áp dụng hệ thống quản lý tinh gọn – Lean trong giảm thiểu lãng phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp” .


Chu trình hoạt động của Lean trong sản xuất. Ảnh minh họa

Mục tiêu  của khóa học là trang bị các kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý tinh gọn (Lean Production System);Hiểu các lợi ích, sự cần thiết áp dụng LEAN; Biết cách tổ chức, triển  khai dự án áp dụng LEAN tại doanh nghiệp và nắm được các công cụ cơ bản của LEAN để áp dụng tại doanh nghiệp.

Với 4 mục tiêu chính, khóa học được thiết kế nhằm giúp các doanh nghiệp đào tạo, phát triển một đội ngũ cán bộ quản lý có đủ trình độ và năng lực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 

 

Duy Trung

 Lean tập trung vào việc nhận diện và loại bỏ các hoạt động không tạo thêm giá trị (Non Value-Added) cho khách hàng nhưng lại làm tăng chi phí trong chuỗi các hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ của một tổ chức.

Theo một khảo sát của Trung tâm nghiên cứu doanh nghiệp Lean (Lean Enterprise Research Center) của Anh quốc chỉ ra rằng: trong một công ty sản xuất đặc trưng thì:

  • Hoạt động tạo ra giá trị tăng thêm là 5%
  • Hoạt động không tạo ra giá trị tăng thêm là 60%
  • Hoạt động không tạo ra giá trị tăng thêm nhưng cần thiết là 35%
  • Tổng cộng các hoạt động là 100%
  • Khách hàng chỉ trả cho bạn các hoạt động tăng thêm giá trị (5%) thôi. Đây là tại sao bạn rất bận nhưng không hiệu quả
  • Làm thế nào thay đổi tỷ lệ nêu trên, biến hoạt động không tăng giá trị thành hoạt động tăng giá trị?

Hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean manufacturing) tập trung vào việc loại bỏ lãng phí trong doanh nghiệp của bạn với các công cụ hữu hiệu sẽ giúp bạn xác định và giảm thiểu các hoạt động không tạo ra giá trị tăng thêm.

Nghiên cứu được tâm lý cũng như nắm bắt được nhu cầu của các doanh nghiệp,  Viện năng suất Việt Nam đã tổ chức khóa đào tạo diễn ra trong ngày 24-25/07/2014  với tên gọi “Áp dụng hệ thống quản lý tinh gọn – Lean trong giảm thiểu lãng phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp” .

Mục tiêu  của khóa học là trang bị các kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý tinh gọn (Lean Production System);Hiểu các lợi ích, sự cần thiết áp dụng LEAN; Biết cách tổ chức, triển  khai dự án áp dụng LEAN tại doanh nghiệp và nắm được các công cụ cơ bản của LEAN để áp dụng tại doanh nghiệp.

Với 4 mục tiêu chính, khóa học được thiết kế nhằm giúp các doanh nghiệp đào tạo, phát triển một đội ngũ cán bộ quản lý có đủ trình độ và năng lực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  Lean tập trung vào việc nhận diện và loại bỏ các hoạt động không tạo thêm giá trị (Non Value-Added) cho khách hàng nhưng lại làm tăng chi phí trong chuỗi các hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ của một tổ chức.
Theo một khảo sát của Trung tâm nghiên cứu doanh nghiệp Lean (Lean Enterprise Research Center) của Anh quốc chỉ ra rằng: trong một công ty sản xuất đặc trưng thì:
•    Hoạt động tạo ra giá trị tăng thêm là 5%
•    Hoạt động không tạo ra giá trị tăng thêm là 60%
•    Hoạt động không tạo ra giá trị tăng thêm nhưng cần thiết là 35%
•    Tổng cộng các hoạt động là 100%
•    Khách hàng chỉ trả cho bạn các hoạt động tăng thêm giá trị (5%) thôi. Đây là tại sao bạn rất bận nhưng không hiệu quả
•    Làm thế nào thay đổi tỷ lệ nêu trên, biến hoạt động không tăng giá trị thành hoạt động tăng giá trị?
Hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean manufacturing) tập trung vào việc loại bỏ lãng phí trong doanh nghiệp của bạn với các công cụ hữu hiệu sẽ giúp bạn xác định và giảm thiểu các hoạt động không tạo ra giá trị tăng thêm.
Nghiên cứu được tâm lý cũng như nắm bắt được nhu cầu của các doanh nghiệp,  Viện năng suất Việt Nam đã tổ chức khóa đào tạo diễn ra trong ngày 24-25/07/2014  với tên gọi “Áp dụng hệ thống quản lý tinh gọn – Lean trong giảm thiểu lãng phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp” .
Mục tiêu  của khóa học là trang bị các kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý tinh gọn (Lean Production System);Hiểu các lợi ích, sự cần thiết áp dụng LEAN; Biết cách tổ chức, triển  khai dự án áp dụng LEAN tại doanh nghiệp và nắm được các công cụ cơ bản của LEAN để áp dụng tại doanh nghiệp.
Với 4 mục tiêu chính, khóa học được thiết kế nhằm giúp các doanh nghiệp đào tạo, phát triển một đội ngũ cán bộ quản lý có đủ trình độ và năng lực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang