video hot

Gỡ nút thắt đối với hàng hóa kiểm tra chuyên ngành

11:22 02/07/2018

Vietq.vn - Chính phủ yêu cầu các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải rà soát cắt giảm ít nhất 50% hàng hóa nhóm 2 thuộc diện phải kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu trước thông quan và hoàn thành việc này trước tháng 6/ 2018.

Đến cuối năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã cắt giảm khoảng 96% số lô hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ từ tiền kiểm sang hậu kiểm, vượt thời gian Chính phủ quy định và trở thành một trong những bộ đi đầu trong đổi mới công tác kiểm tra chuyên ngành.

Ngoài ra, Bộ KHCN còn là điểm sáng đi đầu khi giảm thời gian kiểm tra chuyên ngành từ 23 ngày xuống còn 1 ngày, điều này thậm trí còn cao hơn chỉ tiêu của Asean +4.

video liên quan

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang