Hà Nội: Chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2020-2025 phải thực sự khách quan

author 10:31 04/07/2019

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị của thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 là phải chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt phải lưu ý tới công tác cán bộ…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị sáng 3-7
Phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị trên địa bàn Thủ đô, 6 tháng đầu năm 2019, thành phố đã đạt kết quả tích cực.

Nổi bật là việc thành phố đã sớm chủ động chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo quán triệt và xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị này.

Về các nhiệm vụ chung, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý, dù thời gian qua, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị 15 gắn với Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, thường xuyên tiếp, đối thoại với công dân, nhưng tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn chưa giảm, thậm chí số việc khiếu kiện đông người còn tăng. Đến nay, toàn thành phố vẫn còn 75 vụ việc phức tạp, 52 tổ chức cơ sở đảng yếu kém...

Đặc biệt, tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản tiếp tục chậm hơn so với cùng kỳ năm 2018, khả năng tiếp tục không hoàn thành giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của cả năm 2019 là rất cao.

Hay về tình hình thực hiện các công trình trọng điểm, Bí thư Thành ủy chỉ rõ, mặc dù được xác định là một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ nhưng cần thẳng thắn thừa nhận đây là chỉ tiêu Thành phố sẽ không hoàn thành trong nhiệm kỳ này…

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ 19
Trước thực trạng đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị, 6 tháng cuối năm 2019, các cơ quan của thành phố phải làm tốt hơn công tác dự báo, nắm chắc tình hình, tăng cường đối thoại, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài trong dân; kịp thời xử lý hiệu quả những vấn đề mới phát sinh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là các cấp ủy phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đảm bảo yêu cầu, tiến độ quy định theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bí thư Thành ủy yêu cầu, công tác chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo chất lượng, khách quan, đúng quy định.

Cùng đó, càng gần đại hội, càng phải quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là giải quyết những việc khó khăn, phức tạp; tránh tư tưởng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “giữ an toàn” hoặc cục bộ, bè phái, gây ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp, ngành từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành những chỉ tiêu đạt thấp và còn khó khăn; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận xã hội...

Đến 2025, Hà Nội sẽ đạt nhiều chỉ tiêu của “thành phố thông minh”

Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tiếp thu và trao đổi làm rõ hơn các ý kiến đóng góp tại hội nghị về chủ đề của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy, đây mới là lần đầu tiên lấy ý kiến về chủ đề đại hội (còn 5 lần nữa) nên Tiểu ban văn kiện đại hội sẽ tiếp tục hoàn thiện thêm cả hai phương án dự kiến để tìm ra được phương án tối ưu.

Riêng nội dung có nhiều đại biểu băn khoăn về việc chủ đề Đại hội đề ra mục tiêu “phấn đấu đến năm 2025 trở thành thành phố công nghiệp hóa theo hướng hiện đại; đến năm 2030 là thành phố đổi mới sáng tạo ngang tầm khu vực; đến năm 2045 trở thành thủ đô hiện đại, phát triển bền vững...", Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, việc nêu ra như vậy nhằm xác định rõ vị trí của Hà Nội với cả nước.

“Nước ta đã xác định mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp đến 2020, hoàn thành mục tiêu này vào năm 2030. Hà Nội đã xây dựng đề án với 24 chỉ tiêu để trở thành thành phố công nghiệp hóa vào năm 2025, vì với trách nhiệm của những đầu tàu của cả nước thì Hà Nội phải hoàn thành mục tiêu trước cả nước.

Đây là mục tiêu mà thành phố đã xây dựng và đang triển khai, theo nhận định hiện nay thì đến 2025 chỉ còn 3-4 chỉ tiêu khó khăn nên cần phải nỗ lực hơn để hoàn thành” – Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết.

Về việc một số đại biểu cho rằng, Hà Nội không nên trở thành “thành phố công nghiệp” mà cần trở thành “thành phố văn hóa”, “thành phố du lịch”, hoặc phát triển dịch vụ, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết: “Thành phố công nghiệp hóa không có nghĩa đó là thành phố công nghiệp mà trong 24 chỉ tiêu Hà Nội đề ra đến 2025 đã bao gồm rất nhiều chỉ tiêu về thành phố thông minh trong đó”.

Tương tự, Hà Nội cũng phải nỗ lực hơn rất nhiều khi đặt ra mục tiêu đến 2030 trở thành “thành phố đổi mới sáng tạo”. “Các tiêu chí của thành phố sáng tạo còn cao hơn cả tiêu chí của thành phố thông minh. Thành phố thông minh như là hạ tầng cho thành phố sáng tạo” – Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phân tích.

Theo An ninh Thủ đô

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang