video hot

Hà Nội: Nhân rộng mô hình tuyến phố an toàn thực phẩm

17:17 03/06/2019

Vietq.vn - Từ năm 2017, Hà Nội bắt đầu thí điểm triển khai các tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát. Mô hình này đã góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh cơ sở, ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở, có sự tham gia quản lý, giám sát và kiểm soát của chính quyền địa phương. Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ nhân rộng mô hình này.

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang